แอฟริกาใต้ เที่ยวฝั่งเคปทาวน์ (Western Cape) 7 วัน 4 คืน
แอฟริกาใต้ เที่ยวฝั่งเคปทาวน์ (Western Cape) 7 วัน 4 คืน

เจาะลึกแอฟริกาใต้ ฝั่ง Western Cape ชมเมือง เคปทาวน์ 1 ในเมืองที่มีบรรยากาศดีที่สุดของโลก นั่งกระเช้าขึ้นชมวิว ภูเขา Table Moutain หลากหลายกิจกรรม แสนสนุก

เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค.62 , ก.พ. - มี.ค.63
Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม