วิธีการชำระเงิน

สำหรับท่านที่ทำการจอง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์อเมริกา ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ และอื่นๆ

 

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

 

ชื่อบัญชี บจก. เพอร์เฟค แพลน วาเคชั่น

(บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 275-2-07423-3
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิวล์

 


 

หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการชำระได้โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ 0-2149-4603-5 แฟกซ์ 0-2149-4605 ต่อ 206
2. Email : perfectplan.acc@gmail.com
3. ผ่านแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

การยกเลิกการจองและการเดินทาง
1. ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 500 / 1,000 บาท หรือตามเงื่อนไขในแต่ละโปรแกรม
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
5. หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว บริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง