• WHY SWISS 10วัน ภูเขา กระเช้า รถราง ทะเลสาบ (กรุ๊ป 2)

  • รหัสทัวร์ : WE-EU08B
  • ราคาเริ่มต้น : 135,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    11-20 เม.ย. 63

WHY SWISS 10วัน ภูเขา กระเช้า รถราง ทะเลสาบ (กรุ๊ป 2)

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์สวิตเซอร์แลนด บินตรง การบินไทย ทัวร์กรุ๊ปเล็ก จัดเอง ไม่ส่งต่อ


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
อาหารครบทุกมื้อ ไม่มีปล่อยอิสระ  
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

เราคัดทุกสถานที่ที่ต้องไปรวมไว้ในเส้นทางนี้ ไปเที่ยวสวิสรายการนี้ “คุ้มค่า” แน่นอน  พลาดไม่ได้
ลัดเลาะเส้นทางชนบทแสนสวย ล่องเรือชม นํ้าตกไรน์ และเดินชมเมือง ชาฟฮาวเซ่น เมืองสวยสวิสแท้ๆ 
นั่งรถราง Stoosbahn รถรางรูปทรงแปลกตาที่ “ชันที่สุดในยุโรป” สู่ หมู่บ้านปลอดมลพิษ Stoos
นั่งรถไฟขึ้นชม ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น และชมจุดที่สวยที่สุดของการดูยอดเขาได้อย่างสวยงาม
นั่งรถไฟ ชมวิวเส้นทาง Glacier Express พลาดไม่ได้กับความสวยงามของเส้นทางรถไฟที่ได้ชื่อว่า “สวยที่สุด” 
นั่งกระเช้า 2 ชั้น CABRIO แห่งแรกของโลก ยืนรับลมสูดอากาศบนชั้นดาดฟ้า พาขึ้นสู่ยอดเขา Stanserhorn  
ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe สถานที่ยอดนิยม เราก็ไม่พลาด “จัดให้” อยู่ในโปรแกรมนี้
อีกหลายเมืองสวยในเส้นทางอย่าง เบิร์น, มองเทรอซ์, ลูเซิร์น, และ อันเดอร์แมท 

เสาร์ 11 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    21.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


อาทิตย์ 12 เม.ย. 63
ซูริค • หมู่บ้านชไตน์ อัม ไรน์ นํ้าตกไรน์ • ลูเซิร์น • สะพานไม้ • อนุสาวรีย์สิงโต
   01.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970  
   07.50 น.  เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ ชไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein (ระยะทาง 50 กม./ 1 ชม.) เมืองโบราณเล็กๆ ที่ยังคงสภาพความสวยไว้ได้อย่างดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนทะเลสาบอุงเตอร์ซีและแม่น้ำไรน์ เอกลักษณ์ยิ่งของเมืองนี้คือ ภาพวาดแบบเฟรสโก้ บนฝาผนังของแต่ละบ้าน สะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้อย่างดีเยี่ยม และกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศของเมืองน่ารักแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม
จากนั้นนําท่านออกเดินทาง แวะชม ความยิ่งใหญ่ของ นํ้าตกไรน์ Rhine Fall ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป (ระยะทาง 25 กม./ 30 นาที) เกิดจากการที่แม่นํ้าไรน์ซึ่งเป็นแม่นํ้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นนํ้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นนํ้าตกที่สวยงามมาก ตัวนํ้าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมน้ำตกไรน์ เปิดประสบการณ์ของการชมน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในยุโรปแบบใกล้ชิด สัมผัสละอองน้ำกระเซ็นชุ่มชื่น พร้อมบันทึกภาพความอลังการของน้ำตกแห่งนี้ที่ท่านจะได้มุมสวยๆ บนเรือ  ** เรือล่องน้ำตกไรน์ อาจจะปิดทำการในวันที่สภาพอากาศไม่ดี **
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง ชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ระยะทาง 5 กม./ 5 นาที) เมืองหลวงของแคนตอน (แคว้น) ชาฟฮาวเซ่นชื่อเดียวกับชื่อเมือง นำท่าน เดินชมตัวเมืองเก่าแสนสวย โดยเอกลักษณ์ของเมืองเก่าชาฟฮาวเซ่นจะอยู่ที่บ้านเรือนที่มีการวาด  ภาพลงไปบนผนังอย่างสวยงาม ตัวอาคารจะมีการสร้างระเบียงเล็กๆ ยื่นออกมาอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีน้ำพุที่มมีรูปปั้นสีสันสดใสกระจายอยู่ทั่วบริเวณเมืองเก่า หากมีเวลา นำท่าน เดินขึ้นสู่จุดชมวิวหอคอยมูนอท Munot หอคอยโบราณที่อยู่บนชัยภูมิสูง ด้านบนติดกับหอคอยจะ   เป็นลานโล่งซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพเมืองสวยแห่งนี้ได้แบบพาโนราม่า
ช่วงบ่ายนำท่านสู่เมือง รัพเพอร์สวิล-โจนา Rapperswil-Jona (ระยะทาง 66 ก.ม./ 1.20 ชม.) โดยเมืองนี้จะตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบซูริค Lake Zurich ในมลรัฐเซนท์กัลเลนในอดีต ทั้งรัพเพอร์สวิล และ โจนา นั้นเป็นเมืองที่อยู่แยกกันจนกระทั่งรวมกันเมือปี 2007 และได้กลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของมลรัฐเซนท์กัลเลน นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟสาย Voralpen-Express เส้นทางรถไฟสายชมวิว ไปยังเมืองลูเซิร์น (Lucerne) วิวสองข้างทางจะเป็นเนินเขา, ทุ่งหญ้า, หมู่บ้าน, ทะเลสาบ ตลอดเส้นทางการเดินทางเกือบ 1 ชั่วโมง 30 นาที จนกระทั่งรถไฟเดินทางถึงสถานี ลูเซิร์น Luzern อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น Luzern (ระยะทาง 156 กม. / 2.15 ชม.) ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ นำคณะไป ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายกา รอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม สะพานไม้คาเปล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม แม่น้ำรุซซ์ Reuss ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคย ถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพ ใกล้เคียงของเดิม จากนั้น อิสระตามอัธยาศัย กับการเที่ยวชมบรรยากาศของจัตุรัสใจกลางเมือง ชวาเน่นท์พลัทซ์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
    ที่พัก  Astoria Lucerne  หรือเทียบเท่า


จันทร์ 13 เม.ย. 63
Schwyz นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosabahn (ชันที่สุดในยุโรป) หมู่บ้านปลอดมลพิษ Stoos อันเดอร์แมท รถไฟกลาเซียร์เอ็กเพรส เซอร์แมท (หมู่บ้านปลอดมลพิษ)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไว้ซ์ Schwyz (ระยะทาง 45 กม./ 45 นาที) เพื่อนำท่านสู่ สถานีรถไฟ  Stoosbahn สถานีที่ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 14 ปี เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์  นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn ที่ชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรางอันเก่าที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1933  ลักษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ายถังบ่มเบียร์ ดูแปลกตาและทันสมัยมาก  รถไฟจะพาท่านขึ้นเขาไต่รางซึ่งมีความชันสูงถึง 110% ที่ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร
นำท่านสู่ ปลายทางที่ หมู่บ้าน Stoos UNSEEN หมู่บ้านเล็กๆ บรรยากาศดีบนเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร มีโบสถ์ประจำหมู่บ้านที่ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คซึ่งสามารถถ่ายรูป  ได้อย่าง  สวยงาม อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวและสูดอากาศแสนบริสุทธิ์ของหมู่บ้านประมาณ 20 นาที สมควร แก่เวลานำท่านลงสู่เบื้องล่าง (รถรางวิ่งขึ้นลงรอบละ 30 นาที)
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการ นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express (เส้นทางสวยที่สุด) ผ่านชม ภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ 
จนกระทั่งรถไฟเดินทางเข้าสู่เมือง เซอร์แมท Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1 ,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจในการเดินทางมา
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Hotel Antares Zermatt  หรือเทียบเท่า


อังคาร 14 เม.ย. 63
รถไฟขึ้นเขา สถานีกรอนเนอร์แกต • ชมวิวยอดเขาแมทธอร์ฮอร์น เซอร์แมท ช้อปปิ้ง เดินเล่น ปราสาทชิลยอง • มองเทรอซ์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟขึ้นเขา สู่สถานี Gornergrat Bahn เพื่อชมความงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Matterhorn อันสวยงาม ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสฯ ณ ลานกว้างบสถานีปลายทางแห่งนี้ ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงคล้ายปีระมิดปลายงุ้มแปลกตาโดดเด่นเป็นสง่า 
อิสระท่านชมบรรยากาศของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นหรือสนุกสนานกับลานหิมะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละเดือน  ก่อนพาท่าน นั่งรถไฟลงเขา กลับสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermat 
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มีเวลาให้ท่านได้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าของสวิสฯ ถนนบาห์นฮออฟสตราสเซ่ Bahnhofstrasse อาทิ มีดพับสวิส, กระดิ่ง, ช๊อคโกแลต, นาฬิกาแขวน, เสื้อหนาว และร้านนาฬิกาสุดหรูเมดอินสวิส ยี่ห้อต่างๆ  มากมาย หรือท่านจะเลือกเดิน บันทึกภาพ ความงดงามของหมู่บ้าน ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่งดงาม หุบเขารายล้อม ลำธารใสสะอาด เลือกนั่งร้านกาแฟสวยๆ ผ่อนคลายอริยาบท ดื่มด่ำความสุขในการพักผ่อนครั้งนี้ให้เต็มที่ สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางโดยรถไฟ กลับสู่ เมืองทาซ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ MONTREUX (ระยะทาง 139 กม./ 2 ชม.) เมืองพักผ่อนตากอากาศที่ชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” นำท่าน แวะถ่ายภาพ ที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทชิลลอง Chillon Castle ซึ่งสร้างขึ้น โดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานาม “ชาร์ลมาญน้อย” ในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย 
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Grand Hotel Suisse Majestic Autograph Collection  หรือเทียบเท่า


พุธ 15 เม.ย. 63
โลซานน์ • นียง • ล่องเรือทะเลสาบ • หมู่บ้านอีฟวัวร์ (ฝรั่งเศส) • กรุงเบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
คณะเดินทางเข้าสู่เมือง โลซานน์ Lausanne (ระยะทาง 30 กม./ 30 นาที) เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ (สมเด็จย่า) แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง ชม รูปปั้นลิงปิดหู ปิด ตา ปิดปาก  ที่ในหลวง ร.9 ทรงโปรดเมื่อครั้นทรงพระเยาว์ ชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ Le Denantou 
ก่อนพาท่าน เดินสัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบโลซานน์ จากนั้นนำท่านสู่เมือง นียง Nyon (ระยะทาง 42 กม./ 45 นาที) อีก 1 เมือง  ริมทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่าที่มีปราสาทโบราณตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือ ทะเลสาบเจนีวา Geneva สู่จุดหมายปลายทางที่ หมู่บ้านอีฟวัวร์ YVOIRE (ฝรั่งเศส) หมู่บ้านแสนสวยและโรแมนติก ถือเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ทัวร์ยังมาไม่เยอะ
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
อิสระท่านเดินชมบ้านเรือนของ หมู่บ้านอีฟวัวร์ YVOIRE ที่จะประดับดอกไม้หลากสีสันทุกฤดู พร้อมกับการที่บรรยากาศของหมู่บ้านถูกรักษาได้อย่างดีเยี่ยมอย่างกับพาท่านหลุดเวลาไปในยุคกลาง ลองเดินเลาะท่าเรือริมน้ำที่มีชาโตว์ของยีฟวัวร์เป็นฉากหลังเคียงคู่กับหมู่บ้านและทะเลสาบสวยงามมาก และภายในตัวหมู่บ้านยังมีร้านค้าขายของหรือร้านอาหารต่างๆ แนะนำท่านลองชิมไอศครีมหรือขนมมาการอง (Macaron) จากร้านแสนอร่อยที่ขายเรียงรายในหมู่บ้าน **  หมู่บ้านแห่งนี้ได้รางวัลหมู่บ้านต้นแบบของฝรั่งเศส ** นำท่าน ล่องเรือ กลับสู่เมือง นียง Nyon 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Berne (ระยะทาง 140 กม. / 2 ช.ม.) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ตั้งอยู่เนินเขาซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง
เดินเท้าเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ นำคณะชม นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น zytglogge clock tower อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  The Bristol  หรือเทียบเท่า


พฤหัสฯ 16 เม.ย. 63
ทะเลสาบบราวซี • สถานีกระเช้า Stechelberg • สถานีบริก • จุดชมวิว Sun Terrace • Skyline walk • Thrill Walk • อินเทอร์ลาเค่น (พัก 2 คืน) 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบบลาวซี Blausee (ระยะทาง 54 ก.ม./ 1 ชม.) ทะเลสาบน้ำใสสีเทอควอยซ์ จุดเด่นของทะเลสาบเล็กอันนี้คือความสวยใสถึงขนาดเห็นปลาเทราซ์ของบ่อน้ำแห่งนี้ ทางเอกชนได้เพาะพันธ์ปลาไว้และเปิดให้นักตกปลาได้เข้ามาตกได้ ท่านจะได้ชมกับความสวย ใส และสีสันแสนงามของทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเท่อบรุนเน่น มีเมืองเล็กๆ ที่แสนจะเงียบสงบแห่งนี้ 
จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้า Stechelberg Schilthornbahn (ระยะทาง 22 ก.ม./ 30 นาที) เพื่อนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นไปยัง สถานีบริก Birg สถานีรองสุดท้ายก่อนจะถึง ยอดเขาชิลธอร์น พิส กลอเรีย Schilthorn Piz Gloria ที่สถานีบริกแห่งนี้จะมี จุดชมวิวที่เรียกว่า Sun terrace ซึ่งท่านจะได้เห็นความงดงามของยอดขุนเขาทั้ง 3 แห่งสวิส ได้แก่ ไอเกอร์, มองค์ และ จุงเฟรา ได้อย่างตระกรานตาในวันที่อากาศดี
ก่อนนำท่านสัมผัสประสบการณ์ด้วยการพาท่านชมวิวบน ระเบียง Skyline walk ระเบียงชมวิวแบบพื้นใสแจ๋วเสียวสะท้านเห็นไปถึงเบื้องล่าง และเป็นจุดที่ท่านจะสามารถบันทึกภาพวิวแบบพาโนรามิกของ 3 ยอดเขาได้อย่างสวยงามอีกจุดหนึ่ง จากนั้นนำท่าน สะท้านความสูงและสวยกับการเดินบน Thrill Walk ทางเดินเลาะหน้าผายาว 200 เมตร ที่ท่านจะเห็นวิวแบบสวยและเสียวไปด้วยในตัว อิสระท่านสนุกสนานและบันทึกภาพตามอัธยาศัย
หมายเหตุ จุดต่างๆ บนสถานีบริกที่กล่าวไปอาจมีปิดทำการในวันที่สภาพอากาศไม่ดี ทั้งนี้ตั๋วขึ้นเคเบิลคาร์คือตั๋วแบบเหมาจ่ายทั้งเส้นทาง ไม่สามารถคืนเงินได้   
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Piz Gloria บนยอดเขาชิลธอร์น หมุนได้ 360 องศา
สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งกระเช้า ลงสู่เบื้องล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (ระยะทาง 21 ก.ม./ 30 นาที) เมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนเชิงเขาที่ระดับความสูง 1,034 เมตร ท่านจะได้อิ่มเอมไปกับบรรยากาศธรรมชาติแบบสวิสแท้ๆ ที่ท่านจะต้องประทับใจ ที่สำคัญหมู่บ้านนี้เป็น 1 ในต้นทางของสถานีขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เป็น 1 ในยอดเขาลำดับต้นๆที่ใครที่มาเยือนสวิสแล้วจะพลาดไม่ได้
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Dorint Resort Bluemlisalp   หรือเทียบเท่า


ศุกร์ 17 เม.ย. 63
รถไฟฟันเฟืองขึ้นยอดเขาจรุงเฟรา Top of Europe ถ้ำน้ำแข็ง ลานหิมะ • อินเทอลาเค่น
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟันเฟือง จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว ยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO  ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่  มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่าน สัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถไฟฟันเฟือง ผ่านชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่ง  ได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา แวะชม กลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป บนสถานีปลายทางจุงฟราวบาห์น 
นำคณะ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และ ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป 
หมายเหตุ   การพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เวลาอยู่ข้างบนยอดเขา ท่านอาจจะเหนื่อยและเพลียมากกว่าปกติ ด้วยสภาพ อากาศที่น้อย พยายามอย่าออกแรงเยอะ 
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่าน ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเท่อบรุนเน่น Lauterbrunnen หากมีเวลา นำท่านเดินเล่นชมความน่ารักของเมืองเลาเท่อบรุนเน่น มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองเล็กๆ ที่แสนจะเงียบสงบแห่งนี้ ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารักท่ามกลางขุนเขา โดยมีฉากหลังเป็นน้ำตก สตาวบ์บาค Staubbach ธารน้ำตกไหลลงมาจากหินผาความสูงถึง 300 เมตร สวยงามยิ่งนัก 
จากนั้นแล้วนำท่านสู่เมือง อินเทอลาเค่น Interlaken (ระยะทาง 12 กม./ 15  นาที) ก่อนมีเวลาให้ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ  อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต, กระเป๋า, รองเท้า, แว่นตา นาฬิกาสวิส อาทิ ROLEX, PANERAI,  OMEGA, IWC, PATEK  PHILLIP เป็นต้น หากท่านไหนไม่เน้นช้อปปิ้ง ก็สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองอันแสนบริสุทธิ์ได้สบายๆ หรือจะเลือกนั่งรถม้าเที่ยวรอบเมืองเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมืองไปอีกแบบ 
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Dorint Resort Bluemlisalp  หรือเทียบเท่า


เสาร์ 18 เม.ย. 63 
สแตนส์ • นั่งกระเช้าเปิดประทุน Cabbrio Car • ยอดเขา Stansernhorn • ซูริค
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง สแตนส์ Stans (ระยะทาง 49 กม./ 50 นาที) เมืองเล็กๆ อันแสนสงบ อยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น ก่อนนำท่านสู่ สถานี Stansbahn นำท่าน นั่งรถราง Funicular เพื่อพาไปยังสถานีกลางยอดเขา 
แล้วนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Cabbrio Car สู่ ยอดเขา Stansernhorn ที่ความสูง 1,850 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสการนั่งกระเช้าแบบ 2 ชั้น ซึ่งชั้นบนเป็นหลังคาเปิดแห่งแรกของโลก ท่าน  จะมองเห็นวิวอันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์นและได้หลากหลายอารมณ์เวลาท่านอยู่บนกระเช้าอันนี้ จะเลือกสัมผัสอากาศแบบ Open Air บนชั้น 2 หรือจะมองลอดผ่านกระจกที่ชั้น 1 ก็สวยงามยิ่งนัก / กระเช้าส่งท่านถึงยอดเขา มีเวลาให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ซูริค Zurich (ระยะทาง 65 กม./ 1 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลิมแม็ท นำท่าน บันทึกภาพ โบสถ์  เซ็นต์ปีเตอร์ โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ นาฬิกาของหอคอยโบสถ์ซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป นำท่าน แวะถ่ายรูป  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumunster Abbey โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่  
จากนั้น นำท่านเดินเล่น บนถนน บานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู อิสระท่านเดินเลือกซื้อสินค้าหรือของฝากแก่คนทางบ้าน เก็บตกสุดท้ายก่อนเดินทางกลับไทยในวันรุ่งขึ้น  
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
    ที่พัก Swissotel Zurich  หรือเทียบเท่า


อาทิตย์ 19 เม.ย. 63
สนามบินซูริค
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ซูริค  พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
     13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971


จันทร์ 20 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ
     05.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!