• FINLAND เรือตัดน้ำแข็ง GLASS IGLOO 8 วัน

  • รหัสทัวร์ : WE-EU03F
  • ราคาเริ่มต้น : 159,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    28ธ.ค. – 04ม.ค. 63

FINLAND เรือตัดน้ำแข็ง GLASS IGLOO 8 วัน

FINLAND เรือตัดน้ำแข็ง – GLASS IGLOO 8 DAYS

 

   ไฮไลท์ 

หากท่านชอบ ทุ่งหิมะ, สุนัขฮัสกี้, เรือตัดน้ำแข็ง, ลุงซานต้า และแสงเหนือ ฟินแลนด์มีครบทุกอย่างและต้องไป
พักห้องหลังคากราะจก Glass Igloo (ห้องน้ำในตัว) นอนเฝ้าแสงเหนือได้อรรธรสสุดๆ เรามีห้องคอนเฟิร์มจำกัด
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker แล่นผ่าตัดน้ำแข็งหนา พร้อมกิจกรรมลอยตัวเหนือน้ำเย็นยะเยือก ต้องลอง
สนุกสนานกับ Activities มากมายที่เราจัดให้ท่าน อาทิ ขับสโนว์โมบิลพร้อมตกปลาน้ำแข็ง, นั่งลากเลื่อนฮัสกี้ และกวางเรนเดียร์, แวะเยี่ยมคุณลุงซานต้า และเข้าชมประติมากรรมน้ำแข็ง Snow Exprerience 365 NEW
เราจัดเองเหมือนเดิม โดยเฉพาะเส้นนี้ยิ่งต้อง “เน้นทุกรายละเอียด” ทั้งที่พักและอาหาร เพื่อความสุขข้ามปีของคุณ
พิเศษ !!  สำหรับเส้นทางนี้ เรามีกิจกรรม 1 คืน สำหรับตามล่า แสงเหนือ Northern Light หรือ แสงออโรร่า Aurora  พาขับรถตามหาแสงเหนือ โดยคนขับและไกค์ท้องถิ่นผู้ชำนาญพื้นที่ ในช่วงที่มีโอกาสพบมากที่สุด *** การจะเห็นแสงเหนือได้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ ***

เสาร์ 28 ธ.ค.62
สนามบินสุวรรณภูมิ
     20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S  สายการบินฟินแอร์ FINNAIR (AY) สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน (โหลดสัมภาระใบใหญ่ได้ท่านละ 1 ชิ้น 23 กก. / ใบเล็กขึ้นเครื่อง 1 ใบ 8 กก.)
     23.05 น.  ออกเดินทางสู่ เฮลซิงกิ HELSINKI เที่ยวบินที่ AY144


อาทิตย์ 29 ธ.ค.62
เฮลซิงกิ (แวะรอเปลี่ยนเครื่อง) • เคมิ • ปราสาทน้ำแข็ง Snow Castle • เข้าพัก Santa Igloo ห้องพักหลังคากระจก
     05.20 น.  เดินทางถึงกรุง เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านรอต่อเครื่องภายใน    
พิเศษ !! แจกเป็น Pocket money ท่านละ 20 ยูโร สำหรับหาอะไรรองท้องระหว่างรอขึ้นเครื่อง
     10.40 น.  เหิรฟ้าต่อสู่ เคมิ KEMI เที่ยวบินที่ AY144
     12.20 น.  เดินทางถึง เคมิ เมืองแห่งอ่าวบอทเนียทะเลบอลติก หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ชมอาคารแสดงประติมากรรมน้ำแข็ง Snow Exprerience 365 แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ท่านสามารถเดินชมประติมากรรมน้ำแข็งได้ตลอดทั้งปี ภายในนอกจากจะมีผลงานประติมากรรมต่างๆ แล้ว ยังมีภัตตาคารน้ำแข็ง Ice Restaurant และบาร์ ซึ่งภายในภัตตาคารแกะสลักมาจากน้ำแข็งทั้งหมด อิสระท่านบันทึกภาพ แบบหนาวเย็นสนุกสนานภายใน อาคารแห่งนี้ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรวาเนียมิ Rovaniemi (ระยะทาง 116 ก.ม. / 1.45 ชม.) ระหว่างเดินทางท่านจะถูกโอบกอดด้วยวิวหิมะขาวโพลน 2 ข้างทาง เป็นบรรยากาศงดงามเกินบรรยาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิวหรือพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้า หลังจากเดินทางไกลจากเมืองไทย / เดินทางถึง โรวาเนียมิ  
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  SANTA’s IGLOOs Arctic Circle
พิเศษ !!!  ห้องพักแบบหลังคากระจก Glass Igloos มีห้องอาบน้ำในตัว ห้องพักตกแต่งน่ารัก สะดวกสบาย และอบอุ่น ให้ท่านนอนเอนหลังไปมองท้องฟ้าไปกับค่ำคืนสุดแสนพิเศษคืนนี้ พร้อมบริการซาวน่าแสนสบาย และโทรปลุกในยามที่แสงเหนือ (Aurora) พาดผ่านท้องฟ้าเหนือ Igloos ของท่าน
หมายเหตุ  โรงแรมสไตล์ Glass Igloos ทางบริษัทเพอร์เฟคแพลนวาเคชั่นต้องทำการจองอย่างน้อย 6 เดือน และต้องชำระเงินไปก่อนล่วงหน้าเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มห้องพัก ฉะนั้น เราจึงมีห้องพักคอนเฟิร์มแท้แน่นอนในจำนวนจำกัด รายการนี้เต็มเร็ว ขอความกรุณารีบตัดสินใจครับ     


จันทร์ 30 ธ.ค.62
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Sampo Icebreaker ลอยตัวเหนือทะเลน้ำแข็ง โรวาเนียมิ ช้อปปิ้ง  
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Sampo (ระยะทาง 116 ก.ม. / 1.45 ชม.) เพื่อทำการเชคอิน และเตรียมพร้อมในการล่องเรือ นำท่าน ล่องเรือ ตัดน้ำแข็งซัมโป Sampo Ice Breaker ล่องบนน้ำทะเลซึ่ง  เย็นยะเยือกจนกลายเป็นน้ำแข็ง
พร้อมสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการ ลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) ซึ่งปกป้องร่างกายท่านจากความเย็นอันหนาวยะเยือกที่ระดับต่ำกว่าลบยี่สิบองศาเซลเซียส
ก่อนรับใบประกาศนียบัตรของทางเรือ Sampo ในการมาพิชิตความหนาว ถือเป็นประสบการณ์แสนล้ำค่าที่ครั้งหนึ่งคุณต้องลองสัมผัสซักครั้ง 1 ในชีวิต  
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเคมิ Kemi Church ซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ สร้างเสร็จเมื่อปี 1902 และออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคโดยสถาปนิกชาวฟินแลนด์นาม Josef Stenback ภายในตกแต่งอย่างเรียบง่ายและสวยงามตามลักษณะของโบสถ์แบบโปรเตสแตนท์
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมือง โรวาเนียมิ Rovaniemi (ระยะทาง 116 ก.ม. / 1.45 ชม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ ท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง หากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ที่เดินเป็นฝูงออกหากิน นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตา และสวยงามซึ่งสามารถเห็นได้เพียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น
เดินทางถึงเมืองโรวาเนียมิ นำท่านสู่ จัตุรัสลอร์ดิ Lordi’s square ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Scandic 4* หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรมให้เหนื่อย)


อังคาร 31 ธ.ค.62
หมู่บ้านซานตาคลอส • ฟาร์มกวางเรนเดียร์        
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส Santa Claus Village ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านถ่ายรูป เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล Arctic Circle เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้ง และเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
นำท่าน แวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ Santa Claus Office หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุงซานต้าคลอสตัวโตในชุดคริสต์มาสสีแดงที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
นำท่าน แวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส Santa Claus Main post office ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้
อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอส ที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาครอสแห่งนี้
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ Reindeer Farm หรือ ฟาร์มกวางคารีบู พร้อมสัมผัสประสบการณ์ “นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์” ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่  โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มที่มีน้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัมและสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลำตัวยามปกติจะมีสีน้ำตาล แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวขนจะเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อนขึ้นหรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานสำหรับรถลากเลื่อน
อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชิด พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อนๆ คลายความหนาว ( ***การนั่งรถลากเลื่อนขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆ หากวันนั้น*** ) จากนั้นนำท่านกลับสู่ตัวเมือง โรวาเนียมิ เพื่อนำท่านเข้าพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก
หมายเหตุ  เนื่องด้วยสภาพอากาศในช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยจะติดลบ รายการจะไม่สามารถเที่ยวหรือทำกิจกรรมตลอดทั้งวันได้ เพื่อสุขภาพกับให้ท่านปรับความอบอุ่นร่างกาย เราจึงไม่อัดโปรแกรมให้แน่นเกินไปและมีเวลาให้ท่านพัก
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Scandic 4* หรือเทียบเท่า


พุธ 01 ม.ค.63
ซาร์ริเซลก้า ขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตกปลาในหลุมน้ำแข็ง New
  บริษัท เพอร์เฟคแพลน วาเคชั่น จำกัด  ขอสวัสดีปีใหม่ 2563 และขออวยพรให้ท่านมีความสุขสดชื่นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกับการเดินทางทริปนี้ครับ 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่เมือง ซาร์ริเซลก้า SAARISELKA (ระยะทาง 260 ก.ม./ 3.45 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ นำคณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก ก่อนรับฟังคำแนะนำการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์ซาฟารี Arctic Snow Safari 
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ สโนว์โมบิล” Snow Mobile ซึ่งท่านจะได้พบกับความสนุกสนานและแปลกตาอย่างพิเศษ ขับแล่นสู่ทัศนียภาพอันงดงามและขาวโพลน และวิวที่แตกต่างของการขับสโนโมบิลที่นี่คือจะผ่านทั้งทุ่งหิมะกว้างใหญ่สลับกับป่าสน สวยงามเกินบรรยาย เราจะขับไปเป็นขบวนซึ่งตลอดทางครูฝึกจะ หยุดพัก และมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพ
หมายเหตุ  ขับสโนโมบิล ต้องนั่งคันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  (ทางศุนย์สโนโมบิล มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน) 
ก่อนนำท่านลองกิจกรรมที่ทำได้ในแดนหนาวอย่าง ตกปลาในหลุมน้ำแข็ง Ice Fishing สนุกสนานกับการตกปลาสไตล์อาร์กติก โดยท่านจะได้ทดลองทำด้วยตัวเองทั้ง ขุดหลุม วางเหยื่อล่อ หย่อนเบ็ด ถือเป็นอีก 1 ประสบการณ์ใหม่ที่ท่านต้องลองซักครั้ง ก่อนบริการท่านด้วย ชา, กาแฟ เพื่อผ่อนคลายความหนาวเย็น จากนั้นนำท่านกลับเข้าตัว เมืองซาร์ริเซลก้า SAARISELKA มีเวลาให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พักHOTEL HOLIDAY CLUB SAARISELKA  4* หรือเทียบเท่า   
ช่วงค่ำคืนนี้ เราเตรียมกิจกรรมแสนพิเศษ 1 ในไฮไลท์ของการท่องเที่ยวแดนอาร์คติก โดยเราจะนำท่านนั่งรถ ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่งในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น โดยเราจะนำท่านนั่งรถโค้ชขับล่าแสงเหนือหาสถานที่ที่มีท้องฟ้าโปร่งซึ่งมีโอกาสจะพบสงเหนือมากที่สุดโดยไกค์ท้องถิ่นผู้ชำนาญพื้นที่
หมายเหตุ  การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และใช้เวลาในการทำกิจกรรมนี้ประมาณ 2-3 ชม. จะกลับโรงแรมค่อนข้างดึก ท่านที่ไม่ไปสามารถพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย


อังคาร 02 ม.ค.63
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ • นั่งลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ • อิวาโล • สนามบินอิวาโล • เฮลซิงกิ
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
หมายเหตุ วันนี้ขออนุญาตออกสาย หลังจากล่าแสงเหนือมาดึกเมื่อคืน 
10.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ HUSKY FARM ชมสุนัขสายพันธุ์ที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปี เพื่อใช้ในการ  ลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อน  พันธุ์แท้ที่มีความสามารถในการลากเลื่อนอย่างแท้จริง เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นกับความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา 
ก่อนนำท่านเปิดอีกหนึ่งประสบการณ์แสนพิเศษโดยการ “นั่งลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้” Husky Sledge ลากเลื่อนผ่านความสวยงามของบรยากาศในฟาร์มซึ่งรายล้อมไปด้วยทุ่งหิมะและป่าสน
หมายเหตุ ลากเลื่อน (Sledge) นั่งได้ 2 ท่าน (ทางฟาร์มมีชุดกันหนาวให้เปลี่ยนสำหรับนั่งลากเลื่อน Husky Sledge)
ก่อนกลับ มาดื่มเครื่องดื่มร้อนๆ ที่ฟาร์มซึ่งจะบริการท่านด้วยน้ำผลไม้และกาแฟ พร้อมอิสระท่านเก็บภาพกับน้องหมาฮัสกี้อย่างใกล้ชิด
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่เมือง อิวาโล  (ระทางทาง 30 ก.ม./ 25 นาที) เมืองที่ตั้งในเขตการปกครองอินารี (Inari) ในเขตแลปแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ นำท่านสู่ S-market Ivalo ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้ท่านเลือกซื้อช๊อกโกแลต หรือขนมชบเขี้ยวราคาคุณภาพ และหาอะไรรองท้องก่อนเดินทางสู่สนามบิน เนื่องจากเวลาไฟล์ทบินค่อนข้างกระชั้น ขออนุญาตอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
     16.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิวาโล Ivalo Airport
     19.00 น.  ออกเดินทางสู่ เฮลซิงกิ HELSINKI เที่ยวบินที่
     20.30 น.  เดินทางถึง เฮลซิงกิ ประเทศ ฟินแลนด์ นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
    ที่พัก  Holiday Inn West Ruoholahti  4* หรือเทียบเท่า


ศุกร์ 03 ม.ค.63
เซเนท สแควร์ อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส มหาวิหารอุสเปนสกี้ Market Square – ช้อปปิ้งก่อนกลับ สนามบิน
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เซเนท สแควร์ Senate Square เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทาง ประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิโดยใจกลางจตุรัสมีอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐาน   อยู่อย่างโดดเด่น เป็นสง่า
จากนั้นทำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส Sibelius Monument อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูก สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียเพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซียลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ที่แปลกตามากๆ ออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยนำเอาแท่งเหล็กจำนวน 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมา เป็นรูปร่างของออร์แกนลม ที่มีความสูง 85 ม. กว้าง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนัก 24 ตัน ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่น
จากนั้นนำท่าน บันทึกภา มหาวิหารอุสเปนสกี้ Uspenski Church เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1862 – 1868 โดยได้รับการออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev  มหาวิหารอุสเปนสกี้นี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี ทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีความงดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเป็นอย่างมาก
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ Temppeliaukio church โบสถ์หิน หรือ โบสถ์แห่งความรัก สถานที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ภายนอกตัวโบสถ์ดูแปลกมีลักษณะเหมือนถ้ำ ซึ่งเกิดจากการระเบิดภูเขาหินแกรนิตที่ตั้งอยู่กลางเมือง ภายในโบสถ์เห็นถึงความ  สวยงามของผนังด้านในที่สร้างด้วยหินเลียนธรรมชาติ ส่วนเพดานโบสถ์ระบายโปร่งให้แสงเข้าและประดับหลังคาด้วยลวดทองแดงหนา 1นิ้ว นำมาขดเป็นวงกลม ว่ากันว่าถ้าจุดเทียนอธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้จะสมปรารถนา
    กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เดินเล่น บริเวณตลาดริมท่าเรือ MARKET SQUARE ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ ตลาดสินค้า จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจับจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อีกทั้งยังสามารถเลือกชม และซื้อเชอร์รี่ สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย และ ผลิตภัณฑ์ ทำจากหนังกวางเรนเดียร์มากมาย ฯลฯ นอกจากตลาดริมท่าเรือแล้วไม่ไกลยังมีห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ชื่อดังอย่างสต๊อกมาน และร้านค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
     13.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
     16.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินแอร์ FINNAIR (AY) เที่ยวบินที่ 


เสาร์ 04 ม.ค.63

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

     07.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!