• ทัวร์ยุโรปทิวลิป 9 วัน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

  • รหัสทัวร์ : WE-EU09A
  • ราคาเริ่มต้น : 95,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    11-19 เม.ย.63

ทัวร์ยุโรปทิวลิป 9 วัน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
อาหารครบทุกมื้อ ไม่มีปล่อยอิสระ  
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

เราจัดเส้นทางเมืองมรดกโลก UNESCO  เทียร์ + โคโลญจ์ + อัมเตอร์ดัม + บรูจจ์ + และบรัสเซลส์ พร้อมปรับเส้นทางใหม่ให้มีเวลาเที่ยวสบายมากขึ้น และยังคงออกแบบเส้นทางเอง จัดเอง ดูแลทุกขั้นตอนอย่างดี !! 
เข้าชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof ดอกไม้บานสะพรั่งรอท่าน จัดปีละครั้งเท่านั้น !!
เยือนเมืองสวยอันดับต้นๆในเยอรมนี โคเฮ็ม Cochem เมืองปราสาทยุคกลางแห่งที่ราบสูงไรน์แลนด์ ห้ามพลาด !!
ล่องเรือ 2 สถานที่ วิวสวยระดับมรดกโลก UNESCO ได้แก่ ล่องแม่น้ำไรน์ และ ล่องลำคลองอัมสเตอร์ดัม
พลาดไม่ได้กับการ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (หมู่บ้านไร้ถนน) ที่ได้ฉายาว่า “เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์”
โรงแรม 4ดาว* เน้นในเมือง พักสะดวก เดินเล่นสบาย

เสาร์ 11 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)  สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
    23.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ TG 920


อาทิตย์ 12 เม.ย. 63
แฟรงค์เฟิร์ต • ไฮเดลเบิร์ก • ปราสาทไฮเดลเบิร์ก • ย่านเมืองเก่า เทียร์ • ย่านเมืองเก่า
    00.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบิน TG 944
06.00 น.
เดินทางถึง สนามบินแฟรค์เฟิร์ต Frankfurt ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก HEIDELBERG (ระยะทาง 89 ก.ม./ 1.15 ชม.) เป็นเมืองที่แสดงความ เป็นตัวตนของความเป็นเยอรมันโรแมนติกได้ดีที่สุด ตั้งอยู่บนชายป่าโอเดนวาลด์ (ODENWALD MOUNTAIN CHAIN) ที่ซึ่งแม่น้ำเนคการ์ (NECKAR RIVER) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำไรน์ (RHINE RIVER) และตัวเมืองตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเนินริมฝั่งแม่น้ำ ไฮเดลเบิร์กเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบโกธิคสมัยกลางและเคยถูกกองทัพฝรั่งเศสบุกเข้าทำลายเมื่อปีค.ศ 1689 และในปีค.ศ 1693 นอกจากนั้นยังเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว
นำท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก HEIDELBERG CASTLE  ซึ่งในอดีตเป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทเมื่อปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม แต่ก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อิสระให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของปราสาท พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำและเมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งถือเป็นสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดที่ท่านไม่ควรพลาด ก่อนนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่า
นำท่านแวะ บันทึกภาพ กับ โบสถ์พระจิตอันบริสุทธิ์ Churh of Holy Spirit ที่ตั้งอยู่ใจกลางตลาดเมืองเก่า รายล้อมไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร บาร์ และแหล่งช้อปปิ้งเรียงราย
นำท่าน บันทึกภาพ กับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ สะพานเก่า Old Bridge หรือ สะพานคาร์ล ธีโอดอร์ อีกหนึ่งจุดชมวิวที่สามารถถ่ายภาพสวยของเมืองเก่าโดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเนินเขา
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินสู่เมือง เทียร์ Trier (ระยะทาง 220 ก.ม./ 2.45 ชม.) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโมเซล รายล้อมไปด้วยที่ราบสูงไรน์ (Rhineland Palatinate) ที่มีความงดงามทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านกฏหมาย
นำท่าน บันทึกภาพ กับ มหาวิหารแห่งเทียร์ Trier Cathedral ถือเป็น มหาวิหารของนิกายคาโธลิกที่เก่าที่สุดในเยอรมนี ด้วยการก่อสร้างในสไตล์โรมาเนสก์อันงดงามและเก่าแก่ ทำให้มหาวิหารแห่งนี้ได้รับมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโก้
จากนั้นชมย่านเมืองเก่าของเทียร์ ชม ประตูเมืองโรมันโบราณ Porta Nigra หรือ Black Gate ประตูเมืองซึ่งสร้างขึ้นมาในสมัยที่พวกโรมันเข้ามาปกครองดินแดนทางแถบนี้ เป็นหน้าด่านก่อนจะเข้ าสู่เทือกเขาแอลป์ ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองสวย หรือเลือกนั่งชิลตามร้านกาแฟ ช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัยภายในย่านเมืองเก่า
    ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  FourSide Plaza Hotel Trier หรือเทียบเท่า


จันทร์ 13 เม.ย. 63
โคเฮ็ม • เซนต์กอล • ล่องเรือแม่น้ำไรน์ • เซนต์กอล • บ๊อบพาร์ด • โคโลญจ์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง โคเฮ็ม  (ระยะทาง 183 กม./ 2.45 ชม.) โดยใช้เส้นทางเลาะเรียบแม่น้ำอันแสนโรแมนติก เมืองแห่งนี้มีปราะชากรราวๆ 5 พันกว่าคน มีปราสาท Reichsburg ตั้งตระหง่านบนเนินสูงเป็นฉากหลัง พร้อมด้วยบรรยากาศบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำโมเซล นำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า อันมีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตั้งแต่ ค.ศ.16 พร้อมด้วยร้านค้า ร้านกาแฟน่ารักๆ เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำโมเซล ห้ามพลาด !! กับการถ่ายรูปบรรยากาศของเมืองที่มีวิวของปราสาท แม่น้ำ สวยงามมาก นอกจากนั้นบริเวณตามเชิงเขาและที่ราบสูงยังเป็นที่เพาะปลูกองุ่นสำหรับผลิตไวน์ ซึ่งชาวบ้านแห่งนี้ยึดถือเป็นอาชีพสร้างรายได้กันมาอย่างยาวนาน ท่านสามารถเลือกซื้อไวน์ท้องถิ่นรสชาติเยี่ยมของภูคภาคนี้ได้ตามร้านค้าในเมืองเก่า มีเวลาให้ท่านชมเมืองตามอัธยาศัย ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองสวยของเยอรมนี ที่สวยติดอันดับต้นๆ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ณ เมือง  เซนต์กอล Sank Goar (ระยะทาง 60 กม./ 1 ชม.) เมืองสวยทีมีชื่อเสียงอีก 1 แห่งของลุ่มแม่น้ำไรน์
       กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ แม่น้ำไรน์ ชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลกันมาชมจำนวนมาก จนกระทั่งเรือเข้าเทียบท่า ณ เมือง บ๊อบพาร์ด Boppard
หมายเหตุ  ตารางเวลาและเส้นทางการเดินเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
จากนั้นนำเดินทางสู่เมือง โคโลญจน์ Cologne (ระยะทาง 109 กม./ 1.45 ชม.) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอ  มออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญจน์ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ  
บันทึกภาพกับ มหาวิหารโคโลญจน์ Cologne Cathedral โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจน์เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี หากมีเวลา** อิสระตามอัธยาศัยเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่า บริเวณ ถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น้ำหอมต้นตำหรับออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น
       ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
      ที่พัก  Leonardo Koeln  


อังคาร 14 เม.ย. 63
กีธูร์น หมู่บ้านไร้ถนน (เนเธอร์แลนด์) • ล่องเรือในลำคลองชมหมู่บ้านกีธูร์น • อัมสเตอร์ดัม
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่เมือง กีธูร์น Giethoon Village (ระยะทาง 232 กม/ 3.30 ชม.) หมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จนมีการขนานนามว่าเป็นเวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์ The Venich Of Netherland ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haantra อย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บ้านนี้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ และนั้นก็เสมือนกับการเปิดตัวที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดแสนโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์นแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พลาดไม่ได้กับการนำท่าน ล่องเรือ ชมหมู่บ้านกีธูร์น Giethoon Village ชมความแปลกที่งดงามของหมู่บ้าน เพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำและยานพาหนะหลักที่ใช้คือเรือ ตามฉายาที่ว่า เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์ จากนั้น มีเวลาให้เดินเล่นถ่ายรูป ตามบ้านเรือน คูคลอง อันสวยงามและแปลกตาที่น้อยคนจะได้สัมผัส
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 121 กม./ 1.45 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล Amstel ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นนครที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4 เมตร ผ่านชม สภาพบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์จากองค์การยูเนสโก บางหลังเก่าแก่เอียงไปเอียงมาแต่ก็ยังคงมีคนอยู่อาศัย บางหลังหน้าแคบแค่ 2 เมตรเนื่องจากต้องการเลี่ยงภาษี แต่ที่เป็นสัญลักษณ์คือทุกบ้านต้องมีตะขอบริเวณหน้าจั่วบ้านซึ่งท่านสามารถพบกับคำตอบนี้ได้ว่าทำไมต้องมี
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก   Leonardo Royal Hotel Amsterdam


พุธ 15 เม.ย. 63
ลิซเซ่ • ชมเทศกาลสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (1ปีมีครั้ง) • อัมสเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • จตุรัสแดม
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ลิซเซ่ Lisse (ระยะทาง 35 ก.ม./ 40 นาที) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ เข้าสู่ สวนเคอเคนฮอฟ Kerkenhof Garden เป็นสวนสวยที่ผู้คนทั่วโลกปรารถนาที่จะมาเยือน ถือเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นสวนที่สวยงามและสะพรั่งไปด้วยดอกทิวลิปซึ่งมีมากถึงกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งดอกไม้อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา
สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงามในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมดอกทิวลิปและดอกไม้แสนสวยนานาพรรณ บริเวณทางเข้ามีสาวน้อยตัวใหญ่ชาวดัชต์ในชุดประจำชาติคอยต้อนรับให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวนและจำหน่ายแผนที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ ภายในสวนเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสรรและพรรณไม้ น้อยใหญ่ที่ผลิดอกออกใบต้อนรับฤดูใบไม้ผลิลำธารและสระน้ำน้อยใหญ่ลัดเลาะจัดวาง ในสวนสวยอย่างลงตัวการเลือกสีสันพรรณดอกไม้ อิสระให้ท่านได้เดินชมสวนสวยแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม ถือเป็นอีก 1 ไฮไลท์ของเส้นทางนี้ ที่เพอร์เฟคแพลน จัดทัวร์มาเยือนทุกปี
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม นำท่านชมเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมือง อย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สายและมีเขื่อนอยู่ทั่วไปเนื่องจากเป็นแผ่นดินที่สร้างถมขึ้นจากบริเวณเดิมที่เป็นน้ำทะเล ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์ เนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรที่สำคัญมานานแล้ว พร้อมกันนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานด้วย 
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด นำท่านชม ย่านแดมสแควร์ Dam Square ชื่อจัตุรัสแห่งนี้มาจากคำที่ชาวดัชท์ในสมัยโบราณด่าแม่น้ำแอมสเตลที่ไหนท่วมบ้านเรือนแถวนี้ทุกปี ชื่อนี้ถูกเรียกขานมาตั้งแต่ประมาณ 1,270 ปีมาแล้ว จัตุรัสแห่งนี้เสมือนเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงอัมสเตอร์ดัม นอกจากนั้นรอบๆจตุรัสยังเป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้า และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย
หากมีเวลา ท่านสามารถไปเดินชมบริเวณ เรดไลท์ RED LIGHT  ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ที่ชาวประมงเข้ามาหาความสำราญในยามค่ำคืน ปัจจุบันเต็มไปด้วยหอนางโลมโคมแดง ที่เปิดขายบริการอย่างถูกกฏหมายเฉกเช่นในอดีต อีกทั้งผับ บาร์ และคาเฟ่ต่างๆ *** ย่านนี้ถือเป็นย่านอโคจรไม่เหมาะสมกับการเดินชมเป็นหมู่คณะ ***
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Leonardo Royal Hotel Amsterdam


พฤหัสฯ 16 เม.ย. 63
หมู่บ้านกังหันลมซานสคานน์ • รอตเตอร์ดัม • บรูจจ์ (เบลเยี่ยม) • จัตุรัสเมืองเก่า UNESCO     
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานสคานส์ Zaanse Schans (ระยะทาง 22 ก.ม./ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเก่าที่ รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมี “กังหันลม” สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดนำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปัจจุบันซานชานส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นท่านยังสามารถชม โรงงานผลิตเนยแข็งชนิดต่างๆ ซึ่งท่านสามารถทดลองชิมและซื้อหาเป็นของฝากได้
พร้อมทั้งนำท่านชม สาธิตการทำรองเท้าไม้ ที่ชาวดัตช์ใช้สวมใส่ในอดีต ซึ่งมีวิธการทำที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
จากนั้นเดินทางสู่ รอทเตอร์ดาม Rotterdam (ระยะทาง 90 กม./ 1.15 ชม.) เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (MassRiver) และยังเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่าน ชมเมืองรอตเตอร์ดัม ที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์ คือ เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ 
นำท่านชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส (The Kijk Kubus Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน *** บ้านแต่ละหลังจะเป็นทั้งที่พักอาศัยหรือร้านขายของ รวมถึงเป็นบ้านตัวอย่างจัดแสดงคอนเซปของการสร้างภายใน เราไม่ได้รวมค่าเข้าชมด้านในให้ เพราะส่วนใหญ่จะชอบถ่ายภาพทรงแปลกของอาคารด้านนอกมากกว่า หากสนใจเข้าไปชมสามารถเสียค่าเข้าชมหน้างานได้เลยครับ ***
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง บรูจจ์ BRUGGE (ระยะทาง 196 กม./ 2.40 ชม.) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  เบลเยี่ยม เมืองเก่าแก่แห่งนี้ประกอบไปด้วยคลองหลายสายรายล้อมรอบตัวเมืองเก่า จนได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่ง ยุโรปเหนือ” อาคารบ้านเรือนต่างๆ ก็ได้รับการรักษาไว้ในแบบดั้งเดิม แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของยุโรปยุคกลาง กระทั่งในปี ค.ศ. 2000 ตัวเมืองเก่า BRUGGE ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITE OF UNESCO)
นำท่าน เดินชม ย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความเป็นยุโรป ทั้งตัวจัตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญและสวยงามมาก ทั้ง ศาลาว่าการ, อาคารสมาคมพ่อค้าและช่างฝีมือ และหอคอยกลางเมือง จากนั้น อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต กระเป๋า KIPLING และอื่นๆ อีกมากมาย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Aragon Hotel


ศุกร์ 17 เม.ย. 63
เกนต์ • ชมเมืองเก่า • บรัสเซลส์ • อะโตเมียม • กรอง ปลาส • อนุสาวรีย์เมเนเก้นพีส (เด็กฉี่) • ช้อปปิ้ง 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่เมือง เกนต์ Ghent (ระยะทาง 50 กม./ 45 นาที) ซึ่งแปลว่าการรวมกันของ แม่น้ําสองสาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยู่บริเวณที่แม่น้้าสเกลต์ “ Scheldt River” มาบรรจบกับ แม่น้ำไลส์“Lys River” แม่น้ำสองสายนี้เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนาน นับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันก็ว่าได้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารบ้านเรือนสีสันหลากหลาย ที่รายล้อมรอบจัตุรัสใจกลางเมือง นำท่าน ถ่ายรูป กับ ศาลาว่าการเมือง และ กลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเกนต์ อิสระท่านเดินเล่น ผ่อนคลายอิริยาบถยามเช้า เดินเลือกซื้อของฝาก หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟหอมๆ ริมแม่น้ำ แล้วท่านจะชอบอีกหนึ่งเมืองสวยที่ทัวร์ยังมาเยือนน้อย
หมายเหตุ เนื่องจากเกนต์เป็นเมืองเก่าที่อนุรักษ์ รถบัสไม่สามารถเข้าได้ใกล้มาก จำเป็นต้องเดินเข้าไป
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ Brussels (ระยะทาง 56 กม./ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนำท่านแวะชมและ ถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม Atomium ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง แล้วนำท่านเดินชม จัตุรัส GRAND PLACE ที่สวยงามซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านกาแฟ รวมทั้งศาลาว่าการเมืองที่สวยงามในสไตล์ต่างๆ มากมาย จนท่านจะต้องชื่นชมในความสวยงามดังต้องมนต์สะกด
นำชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส Manneken pis ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ ก่อนมีเวลาให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อช๊อกโกแลตและวัฟเฟิลเบลเยียมแสนอร่อย และพลาดไม่ได้กับการช้อปปิ้ง โดยเฉพาะ กระเป๋า Kipling ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เบลเยียม ราคาถูกคุณภาพเยี่ยมแน่นอน
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Hotel Pullman Brussels Centre Midi


เสาร์ 18 เม.ย. 63
สนามบินบรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.00 น.  เดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์ เผื่อเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND  
    13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 935


อาทิตย์ 19 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    05.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง :
☎️ Tel : 02-1494603 ถึง 5
📱 Tel : 095-2212396 (ตุ๊กตา), 091-1619449 (นิ่ม)
📲 LineID : @perfect_plan