• ทัวร์ยุโรป เจาะลึกฝรั่งเศส 10 วัน บริตตานี่ มอร์มังดี ลัวร์ ชมหมู่บ้านเล็กๆสไตล์เบรอตอง นอร์มัน

  • รหัสทัวร์ : WE-EU16B
  • ราคาเริ่มต้น : 98,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    1-10 พ.ค. 63

ทัวร์ยุโรป เจาะลึกฝรั่งเศส 10 วัน บริตตานี่ มอร์มังดี ลัวร์ ชมหมู่บ้านเล็กๆสไตล์เบรอตอง นอร์มัน


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

ไฮไลท์ !! เข้าชมวิหาร มงต์แซงมิเชล ศาสนสถานสุดยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส งดงามมหัศจรรย์จากภายนอกและภายใน ห้ามพลาด!
ไฮไลท์ !! พาชมบรรดาชาโตว์แสนสวยแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ ชาโตว์ชองบอร์ด, ชาโตว์เชอนงโช และ ชาโตว์อองบัวส์ สวยมาก
ไฮไลท์ !! พาเจาะหมู่บ้าน / เมือง สวยน่ารักๆ สไตล์เบรอตองและนอร์มัน โรชฟอร์ อ็อง แตร์, วานส์, อ็องเฟลอร์, เซงค์มาโล ฯลฯ 
เที่ยว+ช้อปปิ้ง ที่ โดวิลล์ เมืองรีสอร์ทไฮโซแห่งชายฝั่งนอร์มังดี + เมือง อ็องเฟลอร์ เมืองที่ดารานิยมไปถ่ายรูปและเซลฟี่เก๋ๆ
เราวางเส้นทางอย่างดี ไม่เหนื่อย การันตี!  / เมนูอาหาร เน้นพื้นถิ่น สเต็ก, ซีฟู๊ด, ล๊อบเสตอร์ 

ศุกร์ 01 พ.ค. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
     21.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)  สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


เสาร์ 02 พ.ค. 63
ปารีส • ชมเมืองปารีส • หอไอเฟล • ออร์เลอ็อง • ชมเมือง • มหาวิหารออร์เลอ็อง
     00.05 นออกเดินทางสู่ กรุงปารีส  โดยเที่ยวบินที่ TG930
     06.50 น.  เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส Paris เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
นำท่าน นั่งรถชมความงามของมหานครปารีส (แวะจอดให้ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม) เริ่มจาก ผ่านชม ประตูชัยฝรั่งเศส Arc de Triomphe de L’Etoile สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน และ นั่งรถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ Champs Elysees ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก หลังจากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสคองคอร์ด Place de la Concorde สถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็นลานประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งคร่าชีวิตผู้คนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ.1789
จากนั้นนำท่าน บันทึกภาพ หอไอเฟิล Eiffel Tower อีกจุดแลนด์ที่สวยที่สุดในปารีส สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการและโรแมนติคเป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ “กุสตาฟ เอฟเฟล” มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100  ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส อีกไม่กี่สิบปีต่อมาหอเหล็กสูง 324 เมตร น้ำหนัก 10,000 ตันนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของปารีสและของโลก
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ออร์เลอ็อง Orleans (ระยะทาง 133 ก.ม./ 1.40 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสริมฝั่งแม่น้ำลัวร์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ในสมัยศตวรรษที่ 15  โจน ออฟ อาร์ค (SAINT JOAN OF ARC) วีรสตรีผู้นำกองทัพฝรั่งเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพื่อตอบโต้และขับไล่กองทัพอังกฤษที่ยึดล้อมเมืองอยู่จนได้รับชัยชนะ เดินทางถึง เมืองออร์เลออง นำท่าน เข้าชม มหาวิหารออร์เลอ็อง Cathedral D’orleans เริ่มสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16  ยิ่งใหญ่และงดงามด้วยศิลปะแบบกอธิค มหาวิหารแห่งนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับ โจน ออฟ อาร์ค คือเป็นสถานที่ที่วีรสตรีท่านนี้ เข้าร่วมพิธีมิสซาก่อนกอบกู้เมืองคืนจากกองทัพอังกฤษ ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งด้วยกระจกสีที่แสดงวีรกรรมอันกล้าหาญของ โจน ออฟ อาร์ค
และ ด้านหน้าของวิหาร คือ ถนนชาร์นดาร์ค โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าและศูนย์การค้า มีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย 
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Mercure Orleans Centre  หรือเทียบเท่า


อาทิตย์ 03 พ.ค. 63
ชมหมู่ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ • ชาโตว์ชองบอร์ด • ชาโตว์เชอนงโซ • ชาโตว์อองบัวส์ • ตูร์ • ชมเมือง  
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
วันนี้คือวันแห่งการเที่ยวชมบรรดาชาโตว์แสนสวยแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ โดยเริ่มจากนำท่าน เข้าชม ปราสาทชองบอร์ด Chateau de Chambord (ระยะทาง 55 ก.ม./ 1 ชม.) มหาปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของฝรั่งเศส มีความยาวถึง 1,013 กิโลเมตร โดยสองฟากฝั่งของแม่น้ำมีปราสาทของกษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ของฝรั่งเศสอยู่หลายแห่ง ปราสาทชองบอร์สร้างขึ้นในสมัย “พระเจ้าฟรองซัวร์ที่ 1” โปรดให้สร้างขึ้นในปี 1519 หลังนำกองทัพไปชนะอิตาลี โดยใช้สำหรับการรองรับพระสหายและเป็นที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ในเขตนี้ โดยมีลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้ร่าง และ DOMINIGUE DE CORTONE สถาปนิกชาวฝรั่งเศสและทีมงานได้นำโครงสร้างนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ ปราสาทชองบอร์ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนป่าที่มีพื้นที่ถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ที่นำมาทำเป็นโครงสร้างและพื้นเป็นไม้โอ๊ค ด้านหน้าทางเข้าปราสาทเป็นลานกว้างเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฟรองซัวร์ที่ 1 ด้านหลังเป็นโบสถ์และที่ประทับของกษัตริย์ ทางขึ้นปราสาทเป็นบันไดวนออกแบบโดนดาวินชี นำท่านเดินชมปราสาทชองบอร์ จากนั้นนำท่านสู่ชาโตว์ต่อไป
นำคณะเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ Château de Chenonceau (ระยะทาง 59 ก.ม./ 1 ชม.) สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์และสร้างมาก่อน  หน้าที่จะมีหลักฐานทางเอกสารเมื่อศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ ตระกูลเมเนียร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมกอธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับกระจกสี,ห้องบรรทม,ห้องกรีนเป็นลักษณะศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง,ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 1
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอองบัวส์ Amboise (ระยะทาง 13 ก.ม./ 20 นาที) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำลัวร์ มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มาตั้งแต่ยุคกลาง โดยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ และเป็นเมืองที่ศิลปินชื่อดังของอิตาลี “ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี” มาใช้ชีวิตบั้นปลายและเสียชีวิตที่นี้ นำท่าน ขึ้นชมวิวจุดวิว ด้านบน ปราสาทอองบัวส์ Chateau de Amboise ซึ่งเมื่อมองออกไปจากตัวปราสาทจะสามารถมองเห็นวิวอันงดงามของแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ได้เป็นอย่างดี ปราสาทอองบัวส์ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15-16 ตัวปราสาทจะเห็นเป็นอาคารสองส่วนที่มาทำมุมประกอบกันเป็นหนึ่งเดียว ด้านในจะมีหลุมศพ Leonardo da Vinci ซึ่งฝังอยู่ใน La Chapelle Saint-Hubert ลีโอนาร์โด ดา วินชี่ ได้ใช้ชีวิตบั้นปลาย 3 ปี ในเมืองอองบัวส์นี้ก่อนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 1519 จากนั้น อิสระให้ท่านเดินชมเมืองอองบัวส์ตามอัธยาศัย   
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ Tours (ระยะทาง 24 ก.ม./ 30 นาที) เมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน โดยในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่ง และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้เมืองตูร์ยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ เพราะในเมืองเต็มไปด้วยสวนสาธารณะที่มีสนามหญ้าที่เขียวขจี มีไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่ถือเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้น  เยี่ยม อีกทั้งยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปราสาท หรือ พระราชวังต่างๆ 
นำท่าน ชมตัวเมืองและถ่ายรูป  “วิหารตูร์” Tours Cathedral หรือ วิหารเซนต์ แกไทน์ Saint-Gatien’s Cathedral คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก Roman Catholic ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับนักบุญเซนต์ แกไทน์ Saint Gatien
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Novotel Tours Centre Gare Hotel  หรือเทียบเท่า


จันทร์ 04 พ.ค. 63
นองต์ • มหาวิหารแห่งน็องต์ • ถนน Rue de la Marne • หมู่บ้านโรชฟอร์ อ็อง แตร • วานส์ 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่เมือง น็องต์ Nantes (ระยะทาง 217 ก.ม./ 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส น็องต์เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ใน ค.ศ. 2004 นิตยสารไทม์บรรยาย น็องต์ว่าเป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆ ในยุโรป”  นำท่าน บันทึกภาพ  มหาวิหารแห่งน็องต์ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติฝรั่งเศส โดยช่วงศตวรรษที่ 16 ได้รับความเสียหายจากสงครามศาสนาระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแต๊นต์ ต่อมาศตวรรษที่ 17 ได้บูรณะขึ้นมาใหม่  
นำท่าน บันทึกภาพด้านหน้า ปราสาท Chateau des Ducs de Bretagne ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และใช้เป็นทั้งที่พักอาศัยและใช้เป็นป้อมปราการทางทหารด้วย ปัจจุบันที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์
จากนั้นนำท่าน เดินเท้าเข้าสู่ย่านเมืองเก่า ถนน Rue de la Marne ซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีช้อปปิ้งมอลล์และร้านค้ามากมาย หากมีเวลา ** แนะนำ ** ไปเดินเล่นที่  Passage Pommeraye ช้อปปิ้งอาร์เคตที่สวยและเก่าแก่ที่สุดของเมือง ภายในอาคารถูกแอบบและตกแต่งด้วยรูปปั้น, กระจก, เหล็กดัดอย่างหรูหรา เข้ากับร้านในห้างที่มีแต่สินค้าแบรนด์ Luxury และ อย่าลืมแวะชิมขนมท้องถิ่นอย่าง Gâteau Nantais เค๊กเนื้อนุ่มที่มีส่วนผสมของเหล้ารัม
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง โรชฟอร์ อ็อง แตร์ Rochefort en trere (ระยะทาง 107 ก.ม./ 1.25 ชม.) ได้รับการโหวตว่าเป็น “เมืองเล็กที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส” อาคารบ้านเรือนถูกสร้างด้วยหินปูนและหินเกรนิต แต่ละบ้านมีต้นไม้ดอกไม้ปลูกอย่างสดใสและมีชีวิตชีวา ทำให้บรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้น่ารักน่าชมเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเดินเล่นชมบรรยากาศ ผ่อนคลายไปกับหมู่บ้านแห่งนี้
สมควรได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง วานส์ Vannes (ระยะทาง 41 ก.ม./ 40 นาที) เป็นเมืองเก่าของแคว้นบริทานี่ประเทศฝรั่งเศส และเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี เมืองนี้มีเอกลักษณ์อย่างถนนเล็กๆ ที่ปูด้วยหินและประตูเมืองยุคกลาง มีบ้านกรอบไม้ซุงที่มีสีสันเฉพาะตัวเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ เพราะมีทั้งโซนเมืองเก่าสมัยยุคกลางที่ยังคงรักษาไว้อย่างดีและมีท่าเรือเล็กๆ ไว้จอดเรือใบลำน้อยด้วย อีกทั้งปราสาท, ป้อมปราการ และกำแพงเมืองเก่าที่ยังคงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตให้เราสัมผัสได้
นำท่านสู่ บริเวณ Remparts de Vannes หรือ กำแพงเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศร่มรื่นด้วยสวนสาธารณะและคูคลอง ตัวกำแพงยังคงสภาพสมบูรณ์สวยงามมีหอคอยและบ้านเรือนเก่าแก่ พาท่านเดินเท้าเข้าทางประตูเมืองเก่า Porte Prison เดินผ่านบ้านสไตล์ Half timbered เก่าแก่ได้บรรยากาศแบบยุคกลาง
แวะบันทึกภาพ  มหาวิหารแห่งวานส์ หรือ อาสนวิหารนักบุญเปโตรแห่งวานส์ Cathédrale Saint-  Pierre de Vannes มหาวิหารแห่งแรกของเมืองวานส์นั้นถูกทำลายลงในปีค.ศ. 919 จากการรุกรานของชาวไวกิ้ง ต่อมาได้มีการสร้างขึ้นใหม่ราว ค.ศ. 1020 โดยสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ วัตถุดิบหลักที่ใช้คือหินแกรนิต และต่อมาได้มีการต่อเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมอย่างมาก
พาท่าน บันทึกภาพสวย  บริเวณ จตุรัส place Henri-IV ใจกลางเมืองเก่า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือ เดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย **แนะนำ** ที่เมืองนี้จะมี “ชีสครีม” ขึ้นชื่อ มีมากมายหลายรสหลายสูตร สามารถเลือกซื้อได้ในร้านเมืองเก่า
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Best Western Plus Hotel Vannes Centre Ville  หรือเทียบเท่า


อังคาร 05 พ.ค. 63
แรนส์ • ชมเมือง • ศาลาว่าการเมือง • แซ็ง มาโล
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แรนส์ Rennes (ระยะทาง 115 ก.ม./ 1.20 ชม.) เมืองหลวงของแคว้น Brittany เมืองในยุคกลาง นำท่านเดิมชมเมือง นำชม Place de la  Mairie ที่ตั้งของ ศาลากลางเมืองแรนส์ Town Hall และ โรงละครของเมือง นำท่านเดินต่อเข้าสู่เมืองเก่า บันทึกภาพ มหาวิหารแรนส์ Saint-Pierre Cathedral อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร
ก่อนพาเดินไปที่ จตุรัส Place du Champ Jacquet ชมบรรยากาศของเมืองเก่า บ้านแบบ Timber-Framed Buildings ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุด รายล้อม  ไปด้วยบาร์, ร้านอาหาร และย่านช้อปปิ้ง  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองสวยของแรนส์ หรือ เลือกซื้อของที่ระลึก **แนะนำ** แวะนั่งชิมเครปร้านเก่าแก่อย่าง La Saint Georges ร้านเครปฝรั่งเศสสูตรเฉพาะแคว้นบริตตานี่ อยู่ไม่ไกลจากมหาวิหารแรนส์
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ แซ็ง มาโล Saint Malo (ระยะทาง 69 ก.ม./ 1 ชม.) เป็นเมืองชายฝั่งที่มีกำแพงรายล้อมรอบตัวเมืองถึงแม้บางส่วนจะถูกทำลายในช่วงสงครามบ้างก็ถือเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันเป็นเมืองท่าและยังคงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเหมือนสมัยอดีตที่ยังมี “โจรสลัด” คอยปกครองและเก็บส่วยพวกพ่อค้าเดินเรือ นำท่านเดินเท้าผ่านกำแพงเมือง ที่คอยปกป้องเมืองนี้มาอย่างยาวนาน (สามารถเดินชมตัวเมืองด้วยการเดินไปรอบๆ กำแพงได้) เข้าสู่ ย่านเมืองเก่า Intra-Muros ที่คงบรรยากาศโบราณไว้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ถนนปูด้วยหิน (cobblestone streets) หรือ อาคารบ้านเรือนที่สร้างด้วยหินแกรนิต ก่อนพาท่าน บันทึกภาพ โบสถ์แซงต์มาโล SAINT MALO CATHEDRAL โบสถ์เก่าแก่นิกายโรมันคาทอลิก ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1108 ก่อนมีเวลาให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมือง
** แนะนำ **  เดินบริเวณกำแพงเมืองซึ่งท่านจะได้เห็นบรรยากาศของชายฝั่งทะเล หรือ จะเลือกเดินเล่นหาซื้อสินค้าพื้นเมือง **แนะนำ** เมืองนี้มีสินค้าขึ้นชื่อหลายอย่าง อาทิ เนยที่ทำจากเกลือทะเล, เครื่องเทศบรรจุขวด, เทียนไขคุณภาพที่ผลิตจากเมือง Cancale ไม่ไกลจากแซ็งมาโล, สบู่คุณภาพ กลิ่นหอมหวล, Cider แบบขวดเครื่องดื่มยอดนิยมของที่นี่, ผลิตภัณฑ์จากทะเลแปรรูป ฯลฯ หรือ จะเลือกเดินชิมขนมพื้นเมืองอย่าง “กวีญามันน์” ขนมหวานออริจินัลของแคว้น ทำจากแป้งโดผสมเนยแล้วโรยน้ำตาลแล้วนำไปอบให้ผิวกรอบคล้ายกับครัวซองค์แต่รูปร่างจะแบน     
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษ! เมนู Seafood ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลมาก
     ที่พัก  Mercure St Malo Front de Mer  หรือเทียบเท่า


พุธ 06 พ.ค. 63
ศาสนสถานมงต์แซงต์มิเชล UNESCO • ก็อง
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ มงต์แซงต์มิเชล Mont Saint-Michel (ระยะทาง 55 ก.ม./ 1 ชม.) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม ตั้งอยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก Unesco ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ “มงต์แซงต์-มิเชล”สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้าง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร และมีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยเมื่อครั้งที่แคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง นำท่าน ชมความมหัศจรรย์และความสวยงามของมงต์เซงต์-มิเชล ชมกลุ่มอารามบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำนอกชายฝั่ง ในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์มิเชลจะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก นี่คือ 1 ในไฮไลท์ของทริปที่ท่านจะต้องประทับใจ
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ก็อง Caen (ระยะทาง 130 ก.ม./ 1.40 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นนอร์มังดี บ้านเกิดของ “วิลเลียมผู้พิชิต William the Conquere” บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสผู้ไปก่อตั้งประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองทันสมัยที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ผสานกับสิ่งก่อสร้างในอดีตที่ลงตัวมาก นำท่านชมทัศนียภาพตัวเมืองจากแนวกำแพงของปราสาทก็อง  ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง ด้านหน้าของกำแพงปราสาทจะมี วิหารเซนต์ปีเตอร์ สร้างช่วงสมัย ค.ศ. 13-16 ตัววิหารคงความเก่าแก่และขลังหากดูจากภายนอก ยอดแหลมเคยถูกทำลายช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้นเดินเท้าสู่ Quartier du Vaugueux หรือย่านเมืองเก่า ที่มีบ้านเรือนเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันเป็นร้านอาหารและบาร์ เดินต่อสู่ ถนน Rue Saint-Pierre ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีร้านค้า, ร้านกาแฟมากมาย ปลายทางของถนนจะเป็น ศาลากลางของเมือง และ โบสถ์ผู้ชาย Abbaye aux Hommes หรือ โบสถ์ Eglise St.-Etienne โบสถ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1063 ตามดำริของ “พระเจ้าวิลเลียม ผู้พิชิต” แห่งนอร์มันดี ปฐมกษัตริย์องค์แรกของอังกฤษ ถือเป็นศิลปะแบบ “นอร์แมนโรมาเนสก์” อย่างแท้จริง ก่อนมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นสำรวจเมืองสวยแห่งนี้ตามอัธยาศัย  
** แนะนำ ** หากท่านเป็นคนชอบทานเนื้อ โดยเฉพาะเครื่องใน เมืองนี้มีอาหารจานเด็ดเรียกว่า “tripes à la mode de caen” หรือ “ต้มเครื่องในเนื้อ” สูตรเมืองนี้ เมนูโปรดของพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิต จานนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับในความแข็งแกร่งของพระเจ้าวิลเลียมก็เป็นได้ เราไม่ได้จัดเมนูนี้ให้เพราะหลายท่านอาจไม่ถูกฉโลกกับเครื่องใน
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Mercure Caen Cote De Nacre หรือเทียบเท่า


พฤหัสฯ 07 พ.ค. 63
โดวิลล์ • ชมเมือง • ช้อปปิ้ง • อ็องเฟลอร์ • ย่านท่าเรือ • รูอ็อง • ชมเมือง
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง โดวิลล์ Deauville (ระยะทาง 53 ก.ม./ 1 ชม.) เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเลที่มีท่าเรือและรีสอร์ท 5 ดาว และเมืองนี้มีตึกที่สวยงามทั้งเมือง เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเลจนถูกขนานนามว่า “Parisian Riviera” และ “ราชินีแห่งชายฝั่งนอร์มังดี”
นำท่าน เดินชมเมืองน่ารักแห่งนี้ เมืองนี้สวยน่ารักและมีดารามาถ่ายรูปอวดเมืองนี้เป็นประจำ และในตัวเมืองยังเรียงรายไปด้วยร้านสวยๆ และร้านขายของเบรนเนมชื่อดัง อาทิ กุชชี่, คาร์เทียร์, คริสเตียนดิออร์, หลุยวิตตอง, ปราดา, แฮร์เมส ฯลฯ อิสระให้เลือกเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ็องเฟลอร์ Honfleur (ระยะทาง 24 ก.ม./ 30 นาที) เป็นเมืองท่าในแคว้นนอร์มังดี Normandy ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่าแห่งนี้อาจจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันในฐานะรูปในโปสการ์ด เนื่องจากวิวเมืองที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ในสมัยก่อน เมืองนี้เป็นที่โปรดปรานของศิลปินต่างๆ ที่แวะเวียนมาพักอาศัยที่นี่ เช่น Gustaf Coubert, Eugene Boudin และ Claude Monet เป็นต้น 
นำท่าน เดินชมท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือ Old Port Vieux Bassin เป็นท่าเรือเล็กๆ ที่ผู้คนนิยมมานั่งกินลมชมวิวกัน ในสมัยก่อนท่าเรือแห่งนี้เป็นที่ตั้งของป้อมปราการ “Reef Nang” สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางทหารเพื่อป้องกันเมืองและยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทหารที่สำคัญอีกแห่งในยุคสมัยกลางอีกด้วย ท่าเรือนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแซน Seine และช่องแคบอังกฤษ (The English Channel) ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านอาหารและร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ มากมาย
** แนะนำเดินข้ามฝั่งแล้วหันกลับมาถ่ายรูปจะได้วิวของอาคารและท่าเรือสวยงามคล้ายกับ Nyhavn โคเปนฮาเก้น ** ใกล้กันกับท่าเรือเป็นที่ตั้งของ โบสถ์แคทเธอรีน Saint Catherine’s Catholic Church โบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสอายุกว่า 500 ปี มีหอระฆังสร้างแยกออกจากตัวโบสถ์ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ นอกจากนี้บริเวณหน้าโบสถ์จะเป็นถนนคนเดินที่มีอาคารเก่าแก่สวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง รูอ็อง Rouen (ระยะทาง 80 ก.ม./ 1.30 ชม.) อีก 1 เมืองใหญ่ของฝรั่งเศส ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโรมันและเป็นบ้านเกิดของจิตรกรชื่อดังอย่าง “โคลด โมเนต์”  นำท่าน ชม มหาวิหารรูอ็อง Rouen  Cathedral (ระยะทาง 30 ก.ม./ 35 นาที) เคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุโรป มีความสูงถึง 151 เมตร เคยผ่านสงครามโลกมาแล้วและถูกระเบิดทำลายไปหลายครั้งแต่ไม่มากนอกจากนั้นภายในยังมีหลุมศพที่ฝังเฉพาะหัวใจของกษัตริย์ริชาร์ดใจสิงห์อีกด้วย โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน โมเนต์เปลี่ยนผ้าใบที่ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปด้วยโดยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ บ่งบอกถึงความงดงามและยิ่งใหญ่ของวิหารแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ก่อนพาท่าน เดินเล่น ณ ถนนคนเดินบริเวณด้านหน้าวิหาร  ซึ่งมีบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีร้านค้ามากมาย อาทิ ร้านขนมปัง, ไอศกรีม, ร้านขายเสื้อผ้า, ห้างสรรพสินค้า
หากท่านเดินไปสุดปลายของถนนจะเจอสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง คือ  จัตุรัส Place du Vieux Marché และ อนุสรณ์  ของวีรสตรี โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์คถูกเผาทั้งเป็นวีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นเมื่ออายุได้เพียง 19 ปี อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Mercure Rouen Centre Cathedrale  หรือเทียบเท่า


ศุกร์ 08 พ.ค. 63
กรุงปารีส • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ • ช้อปปิ้ง
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส Paris (ระยะทาง 135 ก.ม./ 1.40 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้  ถือเป็นอีก 1 ประสพการณ์ในการท่องเที่ยวกรุงปารีสที่สวยและห้ามพลาด
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ ร้านน้ำหอมปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง และน้ำหอม  คุณภาพแท้จากฝรั่งเศส, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง, กระเป๋า LONGCHAMP และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้ง เสื้อผ้า BRAND NAME  จากนั้นช่วงบ่ายมีเวลา อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณย่านช้อปปิ้ง ถนนบูลลาวาร์ดโฮส  มานน์  Boulevard Haussman อันเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต Galleries Lafayette ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส เป็นห้างเก่าแก่อยู่คู่ฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี  1893 ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาถนนโฮสมานน์นั้นถือเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดภายในห้างจะมีสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายยี่ห้อ อาทิ  Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior ฯลฯ พร้อมกระนั้นทางห้างยังอำนวยความสะดวกให้ท่านกระทำภาษีคืนได้หลังจากช้อปปิ้งเสร็จ โดยจัดเตรียมเคาน์เตอร์ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะ (ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวต่อแถวกระทำภาษียาว ท่านสามารถนำเอกสารไปกระทำภาษีที่สนามบินได้) 
** ร้านแบรนด์ต้องเสียเวลาในการต่อคิว เราพยามยามเผื่อเวลาให้เหมาะสมกับการช้อปปิ้งให้มากที่สุด สำหรับท่านที่ไม่ใช่ขาช้อป อยากแยกไปชมตามสถานที่ต่างๆ สามารถขอข้อมูลได้กับทางหัวหน้าทัวร์ **  
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Novotel Paris Centre Tour Eiffel  หรือเทียบเท่า


เสาร์ 09 พ.ค. 63
สนามบินชาร์ลเดอโกล (ปารีส)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.00 น.  เดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลเดอโกล พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
     12.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931


อาทิตย์ 10 พ.ค. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
     05.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง :
☎️ Tel : 02-1494603 ถึง 5
📱 Tel : 095-2212396 (ตุ๊กตา), 091-1619449 (นิ่ม)
📲 LineID : @perfect_plan