• ทัวร์ยุโรป ทิวลิป 11 วัน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เส้นทางแกรนด์ทัวร์

  • รหัสทัวร์ : WE-EU09B
  • ราคาเริ่มต้น : 109,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    30 เม.ย. - 10 พ.ค. 63

ทัวร์ยุโรป ทิวลิป 11 วัน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เส้นทางแกรนด์ทัวร์

ทัวร์ยุโรป ทิวลิป 11 วัน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เส้นทางแกรนด์ทัวร์

 


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
อาหารครบทุกมื้อ ไม่มีปล่อยอิสระ  
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

เน้นสถานที่เที่ยวใหม่และหมู่บ้านสวยๆ มากขึ้น อาทิ รูเดสฮาล์ม อัม ไรน์, มอนเชา, อาเคิ่น, ดีนงต์ พร้อมปรับเส้นทางใหม่ให้มี   เวลาเที่ยวสบายมากขึ้น ยังคงออกแบบเส้นทางเอง จัดเอง ดูแลทุกขั้นตอน !!ที่ยวเมืองไฮไลท์ที่ยังต้องไปอย่าง ฟลอเรนซ์, ปิซ่า, เกาะเวนิซ, มิลาน เก็บครบสบายๆ  
ทัวร์ดูยาวจริงแต่ โคโลญจ์ + อัมสเตอร์ดัม + ปารีส พักที่ละ 2 คืน ไม่ให้ท่านเหนื่อย ไม่ต้องย้ายบ่อยๆ เน้นทำเลและพักสบายนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
เข้าชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof ดอกไม้บานสะพรั่งรอท่าน จัดปีละครั้งเท่านั้น !! 
ล่องเรือ 2 สถานที่ วิวสวยระดับมรดกโลก UNESCO ได้แก่ ล่องแม่น้ำไรน์ และ ล่องลำคลองอัมสเตอร์ดัม
พลาดไม่ได้ กับการ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (หมู่บ้านไร้ถนน) ที่ได้ฉายาว่า “เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์”  
เข้าชม  โรงงานแชมเปญ Mercier พานั่งรถไฟลึกเข้าไปใน Cellar พร้อมชิมแชมเปญต้นตำหรับ ระดับโลก !!

พฤหัสฯ 30 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
     20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)  สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
      23.45 นออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ TG920


ศุกร์ 01 พ.ค. 63
แฟรงค์เฟิร์ต • รูเดสฮาล์ม อัม ไรน์ • นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำไรน์และไร่องุ่น • เซงค์กอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ • โคโลญจ์
     06.00 น.  เดินทางถึง แฟรงเฟิร์ต FRANKFURT ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ รูเดสฮาล์ม อัม ไรน์ Ruedesheim am Rhein (ระยะทาง 64 กม./ 1 ชม.) หมู่บ้านแสนสวยติดแม่น้ำไรน์ที่มีบรรยากาศของเมืองเก่าโรแมนติกมาก เป็นหมู่บ้านแห่งการผลิตไวน์ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกจาก UNESCO นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า  Seilbahngesellschaft โดยกระเช้าจะค่อยๆลอยผ่านไร่องุ่นที่ปลูกกันตามเชิงเขา เห็นแม่น้ำไรน์ที่ไหลผ่านหมู่บ้านเบื้องล่าง
หมายเหตุ : หากเกิดเหตุการณ์ เช่น รถติด, อุบัติเหตุ ฯลฯ แล้วทำให้เวลาไม่พอที่จะขึ้นกระเช้า หรือ กระเช้าปิดเนื่องด้วยสภาพอากาศ, ซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะให้เวลาเดินเล่นในหมู่บ้านแทน และคืนเงินให้ท่านละ 7 ยูโร
จนกระทั่งสู่บริเวณ จุดชมวิว VIEW POINT อันเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ Niederwalddenkmal อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติเยอรมันที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเนินเขา อิสระท่านชมทิวทัศน์อันมีหมู่บ้าน, แม่น้ำไรน์และไร่ไวน์เป็นฉากอยู่เบื้องล่างสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงสู่เบื้องล่าง
นำท่านเดินชมย่านแห่งการสังค์สรรค์ ณ ถนน Drosselgasse เป็นตรอกเล็กๆตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ในตรอกแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและร้านไวน์ ซึ่งจะมีการดื่มและปาร์ตี้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนในช่วงหน้าร้อน บรรดาร้านอาหารจะนำโต๊ะและเก้าอี้มาตั้งรองรับลูกค้าด้านนอกในช่วงวันบรรยากาศดีๆ อิสระให้ท่านเดินชมร้านรวงต่างๆ อาทิ ร้านขายไวน์, ร้านขายขนมและร้านขายของที่ระลึกน่ารักตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เซงค์กอร์ Sankt Goar (ระยะทาง 30 กม./ 40 นาที) เมืองสวยทีมีชื่อเสียงอีก 1 แห่งของลุ่มแม่น้ำไรน์
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาว  อันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลกันมาชมจำนวนมาก จนกระทั่งเรือเข้าเทียบท่า ณ เมือง บ๊อบพาร์ด Boppard  (ตารางเวลาและเส้นทางการเดินเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
จากนั้นนำเดินทางสู่เมือง โคโลญจน์ Cologne (ระยะทาง 120 กม./ 2 ชม.) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า, งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ
นำท่าน บันทึกภาพ มหาวิหารโคโลญจน์ Cologne Cathedral โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจน์เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกนับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี หากมีเวลา พาท่านเดินถ่ายรูปข้ามสะพานเหล็ก Hohenzollern ซึ่งถือเป็นจุดวิวมหาชนที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปอีกฝั่งของสะพานและถ่ายรูปย้อนกลับมาจะเห็นตัวเมืองและวิหารสูงสง่า
หมายเหตุ เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดวันแรงงาน May Day ร้านค้าในเยอรมนีจะปิด แต่ไม่ต้องกังวลโปรแกรมนี้พักโคโลญจ์ 2 คืน สามารถเที่ยวหรือช้อปปิ้งได้ในวันถัดไป  
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Leonardo Hotel Köln (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า


เสาร์ 02 พ.ค. 63
หมู่บ้านมอนเชา Unseen • อาเคิน Unesco • โคโลญจ์ • ช้อปปิ้ง
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มอนเชา Monschau (ระยะทาง 99 กม./ 1.30 ชม.) หมู่บ้านติดพรมแดนฝรั่งเศสที่มีบรรยากาศแบบ Unseen ด้วยการสร้างบ้านแบบ Half-Timber ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นอายที่เต็มไปด้วยเยอรมันและฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์มากว่าหลายร้อยปี ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นอย่างมาก 
นำท่านเดินเล่นในหมู่บ้าน ลัดเลาะถนนหินชมอาคารบ้านเรือนแสนเก๋ โดยมีแม่น้ำ Roer ผ่ากลางหมู่บ้านมาช่วยให้บรรยากาศดูสดชื่น นอกจากนั้นใจกลางหมู่บ้านยังมีจัตุรัส Markt จะมีร้านกาแฟและร้านอาหารบรรยากาศดีๆ มีร้านค้าขายงานฝีมือพื้นถิ่นและของเก่า อิสระให้ท่านหามุมสวยบันทึกภาพตัวหมู่บ้านอันงามหยดแห่งนี้ตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อาเคิน Aachen (ระยะทาง 33 กม./ 30 นาที) เมืองมรดกโลกอันเก่าแก่และทรงคุณค่ายิ่งของเยอรมนี และเป็นต้นกำเนิดของขนมพื้นถิ่นเยอรมันอย่าง Printen เมืองนี้ถือเป็นเมืองไม่ใหญ่แต่สวยงาม เต็มไปด้วยอาคารที่ก่อสร้างด้วยศิลปะหลายยุคหลายสมัย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมตัวเมืองอาเคิน ชม จัตุรัสกลางเมือง Marktplatzam Rathaus อันเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง City Hall ที่สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิกตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 เคยถูกทำลายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้านหลังของศาลาว่าการจะเป็นลานจัดงานสำคัญ
ถัดจากลานกว้างจะเป็น มหาวิหารแห่งเมืองอาเคิ่น Aachen Dom มหาวิหารอันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เคยใช้เป็นสถานที่สวมมงกุฎกษัตริย์เยอรมันในอดีตถึง 30 พระองค์เริ่มมีการสร้างวิหารในรัชสมัยของจักรพรรดิเชอลามาญ ปี 792 โดยก่อสร้างทับโรงอาบน้ำของพวกโรมันโบราณ หลังจากนั้นก็มีการสร้างเพิ่มต่อเติมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นเมื่อท่านมองดูความสวยงามของศิลปะที่ใช้ก่อสร้างวิหารจะเห็นได้ว่า “หลากหลาย” ทั้ง โรมาเนสต์, โกธิก เรเนอซองค์และบาร๊อค ภายในมีแท่นบูชาสีทองอร่าม ฉากหลังประดับประดาไปด้วยกระจกสีแสนวิจิตร หลังจากให้ท่านเพลิดเพลินชมความงามของวิหารแล้ว
จากนั้นนำเดินทางกลับเมือง โคโลญจน์ Cologne (ระยะทาง 86 กม./ 1.15 ชม.) จากนั้น อิสระตามอัธยาศัยเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่า บริเวณ ถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น้ำหอมต้นตำหรับออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น   
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Leonardo Hotel Köln หรือเทียบเท่า


อาทิตย์ 03 พ.ค. 63
กีธูร์น หมู่บ้านไร้ถนน (เนเธอร์แลนด์) • ล่องเรือในลำคลองชมหมู่บ้านกีธูร์น • อัมสเตอร์ดัม
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่เมือง กีธูร์น Giethoon Village (ระยะทาง 268 กม/ 3.30 ชม.) หมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จนมีการขนานนามว่าเป็นเวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์ The Venich Of Netherland ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haantra อย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บ้านนี้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ และนั้นก็เสมือนกับการเปิดตัวที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดแสนโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์นแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พลาดไม่ได้กับการนำท่าน ล่องเรือ ชมหมู่บ้านกีธูร์น Giethoon Village ชมความแปลกที่งดงามของหมู่บ้าน เพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำและยานพาหนะหลักที่ใช้คือเรือ ตามฉายาที่ว่า เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์ จากนั้น มีเวลาให้เดินเล่นถ่ายรูป ตามบ้านเรือน คูคลอง อันสวยงามและแปลกตาที่น้อยคนจะได้สัมผัส
ากนั้นนำคณะเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 121 กม./ 1.45 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล Amstel ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นนครที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4 เมตร ผ่านชม สภาพบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์จากองค์การยูเนสโก บางหลังเก่าแก่เอียงไปเอียงมาแต่ก็ยังคงมีคนอยู่อาศัย บางหลังหน้าแคบแค่ 2 เมตรเนื่องจากต้องการเลี่ยงภาษี แต่ที่เป็นสัญลักษณ์คือทุกบ้านต้องมีตะขอบริเวณหน้าจั่วบ้านซึ่งท่านสามารถพบกับคำตอบนี้ได้ว่าทำไมต้องมี
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Hotel Mercure Amterdem West (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า


จันทร์ 04 พ.ค. 63
ลิซเซ่  ชมเทศกาลสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (1ปีมีครั้ง) • อัมสเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • จตุรัสแดม
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ลิซเซ่ Lisse (ระยะทาง 39 ก.ม./ 45 นาที) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ เข้าสู่ สวนเคอเคนฮอฟ Kerkenhof Garden เป็นสวนสวยที่ผู้คนทั่วโลกปรารถนาที่จะมาเยือน ถือเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นสวนที่สวยงาม และสะพรั่งไปด้วยดอกทิวลิปซึ่งมีมากถึงกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งดอกไม้ อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมดอกทิวลิป และดอกไม้แสนสวยนานาพรรณ 
ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี คือ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม โดยบริเวณทางเข้ามี สาวน้อยตัวใหญ่ชาวดัชต์ในชุดประจำชาติคอยต้อนรับให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวน และจำหน่ายแผนที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ ภายในสวนเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสรรและพรรณไม้ น้อยใหญ่ที่ผลิดอกออกใบต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ ลำธาร และสระน้ำน้อยใหญ่ลัดเลาะจัดวางในสวนสวยอย่างลงตัว อิสระให้ท่านได้เดินชมสวนสวยแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม ถือเป็นอีก 1 ไฮไลท์ของเส้นทางนี้ ที่เพอร์เฟคแพลน จัดทัวร์มาเยือนทุกปี
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม Amsterdam (ระยะทาง 39 ก.ม./ 45 นาที) นำท่านชมเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย และมีเขื่อนอยู่ทั่วไปเนื่องจากเป็นแผ่นดินที่สร้างถมขึ้นจากบริเวณเดิมที่เป็นน้ำทะเล ชมโรงงานเจียระไนเพชร และอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์ เนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรที่สำคัญมานานแล้ว พร้อมกัน  นั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานด้วย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด
นำท่านชม ย่านแดมสแควร์ Dam Square ชื่อจัตุรัสแห่งนี้มาจากคำที่ชาวดัชท์ในสมัยโบราณด่าแม่น้ำแอมสเตลที่ไหนท่วมบ้านเรือนแถวนี้ทุกปี ชื่อนี้ถูกเรียกขานมาตั้งแต่ประมาณ 1,270 ปีมาแล้ว จัตุรัสแห่งนี้เสมือนเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงอัมสเตอร์ดัม นอกจากนั้นรอบๆจตุรัสยังเป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้า และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย  ** หากมีเวลา ** ท่านสามารถไปเดินชมบริเวณ เรดไลท์ RED LIGHT  ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ที่ชาวประมงเข้ามาหาความสำราญในยามค่ำคืน ปัจจุบันเต็มไปด้วยหอนางโลมโคมแดง ที่เปิดขายบริการอย่างถูกกฏหมายเฉกเช่นในอดีต อีกทั้งผับ บาร์ และคาเฟ่ต่างๆ ย่านนี้ถือเป็นย่านอโคจรไม่เหมาะสมกับการเดินชมเป็นหมู่คณะ 
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Hotel Mercure Amterdem West  หรือเทียบเท่า


อังคาร 05 พ.ค. 63
หมู่บ้านกังหันลมซานสคานน์  • รอตเตอร์ดัม • บรูจจ์ (เบลเยี่ยม) • จัตุรัสเมืองเก่า UNESCO
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานสคานส์ Zaanse Schans (ระยะทาง 22 ก.ม./ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเก่าที่ รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมี “กังหันลม” สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่ นี้วิดนำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปัจจุบันซานชานส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์ 
นอกจากนั้นท่านยังสามารถชม โรงงานผลิตเนยแข็งชนิดต่างๆ ซึ่งท่านสามารถทดลองชิม และซื้อหาเป็นของฝากได้ พร้อมทั้งนำท่านชม สาธิตการทำรองเท้าไม้ ที่ชาวดัตช์ใช้สวมใส่ในอดีต ซึ่งมีวิธการทำที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 
จากนั้นเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม Rotterdam (ระยะทาง 90 กม./ 1.15 ชม.) เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส MassRiver และยังเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก oeท่าน ชมเมืองรอตเตอร์ดัม Rotterdam ที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์ คือ เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ นำท่านชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส The Kijk Kubus Cubic Houses กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน
** บ้านแต่ละหลังจะเป็นทั้งที่พักอาศัยหรือร้านขายของ รวมถึงเป็นบ้านตัวอย่างจัดแสดงคอนเซปของการสร้างภายใน เราไม่ได้รวมค่าเข้าชมด้านใน เพราะส่วนใหญ่จะชอบถ่ายภาพทรงแปลกของอาคารด้านนอกมากกว่า หากสนใจเข้าไปชมสามารถเสียค่าเข้าชมหน้างานได้เลยครับ **
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ากนั้นท่านเดินทางเข้าสู่เมือง บรูจจ์ BRUGGE (ระยะทาง 170 กม./ 2.30 ชม.) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม เมืองเก่าแก่แห่งนี้ประกอบไปด้วยคลองหลายสายรายล้อมรอบตัวเมืองเก่า จนได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่ง ยุโรปเหนือ” อาคารบ้านเรือนต่างๆ ก็ได้รับการรักษาไว้ในแบบดั้งเดิม แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของยุโรปยุคกลาง กระทั่งในปี ค.ศ. 2000 ตัวเมืองเก่า Brugge ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นมรดกโลก World Heritage Site of Unesco 
นำท่าน เดินชมย่านเมืองเก่า บรูจจ์ Bruges ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความเป็นยุโรป ทั้งตัวจัตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญและสวยงามมาก อาทิ ศาลาว่าการ, อาคารสมาคมพ่อค้าและช่างฝีมือ และหอคอยกลางเมือง จากนั้น อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต กระเป๋า KIPLING และอื่นๆ อีกมากมาย
หมายเหตุ  ทางเทศบาลของเมืองจะจัดจุดจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวไว้รอบนอกตัวเมืองเก่า ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 1.5 ก.ม. ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ออกแบบเส้นทางนี้ให้เที่ยวเมืองบรูจจ์แบบสบายๆในยามเช้า รับรองว่าท่านจะต้องประทับใจกับเมืองนี้แน่นอน สวยจริง !
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  NH Brugge  หรือเทียบเท่า


พุธ 06 พ.ค. 63
บรัสเซลส์ • อะโตเมียม • กรอง ปลาส • อนุสาวรีย์เมเนเก้นพีส (เด็กฉิ๊งฉ่อง) • ช้อปปิ้ง • ดินงต์ • แร็งส์ (ฝรั่งเศส)  
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บรัสเซลส์ Brussels (ระยะทาง 100 กม./ 1.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้  จากนั้นนำท่าน แวะชมและ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อนุสรณ์อะโตเมี่ยม Atomium ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง แล้วนำท่านเดินชม จัตุรัส GRAND PLACE ที่สวยงามซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านกาแฟ รวมทั้งศาลาว่าการเมืองที่สวยงามในสไตล์ต่างๆ มากมาย จนท่านจะต้องชื่นชมในความสวยงามดังต้องมนต์สะกด
นำชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส Manneken pis ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ ก่อนมีเวลาให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อช๊อกโกแลตและวัฟเฟิลเบลเยียมแสนอร่อย และพลาดไม่ได้กับการช้อปปิ้ง โดยเฉพาะ กระเป๋า Kipling ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เบลเยียม ราคาถูกคุณภาพเยี่ยมแน่นอน
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ดินงต์ DINANT (ระยะทาง 105 กม./ 1.45 ชม.) อีก 1 เมืองสวยในเส้นทางที่น้อยทัวร์นักจะได้มาเยือน พาท่านเดินหามุมสวยของเมืองที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร โดยเมืองเล็กๆแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนามูร์ Namur จังหวัดทางตอนใต้ของเบลเยียม โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ Meuse River ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวหน้าผาสูงชัน ลักษณะเด่นของเมืองแห่งนี้คือเหล่าบ้านเรือนสีสันสวยงามเรียงรายริมแม่น้ำและมีวิหารหินเก่าแก่ นอร์ธเทอดาม เดอ ดีนงต์ ตั้งสูงเด่นใจกลางของหมู่บ้าน โดยมีฉากหลังเป็นหน้าผาสูงที่มีป้อมปราการเก่าแก่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านบน ถือเป็นภาพที่งดงามและเป็นวิวมหาชน (View Point) ของเมืองแห่งนี้
นำท่านถ่ายรูปมุมสวยของเมือง ณ บริเวณสะพาน Charles de Gaulle ก่อนมีเวลาให้ท่านเดินเดินเล่นชมเมือง ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้จะมีรูปปั้นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งกระจายอยู่ทุกหัวระแหง เนื่องจากเมืองแห่งนี้เป็นบ้านเกิดของ “อดอล์ฟ แซ๊ก” ผู้ประดิษฐ์แซ๊กโซโฟนนั่งเอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง แร็งส์ Reims (ระยะทาง 157 กม./ 2.30 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ – อาร์เดน แคว้นที่เป็นต้นกำเนิดเครื่องดื่มอย่าง “แชมเปญ” ของประเทศฝรั่งเศส  
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Hotel Mercure Reims Centre Cathedrale  หรือเทียบเท่า


พฤหัสฯ 07 พ.ค. 63
หมู่บ้านเอแปร์เนย์ • เยี่ยมชมโรงงานผลิตแชมเปญเมอซิเย่ • ปารีส • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์  
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตแชมเปญ Mercier (ระยะทาง 30 กม./ 30 นาที) ซึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนได้ ย้อนกลับไปในปี 1858 โดยการเยี่ยมชมโรงงานแชมเปญแห่งนี้จะพิเศษไม่เหมือนที่อื่นๆ คือท่านจะได้นั่งรถไฟพาเข้าไปสำรวจห้องเก็บแชมเปญ Cellar ที่ลึกลงไปกว่า 100 ฟุต นอกจากนั้นในยังมี Display แสดงประวัติต่างๆ ด้วยแสงสีทันสมัยไม่เหมือนใครให้ท่านได้ชมหลากหลาย ก่อนตบท้ายด้วยการ ลองลิ้มชิมรสแชมเปญรสเลิศ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อเลือกหาไว้เป็นของฝากได้หลังจบทัวร์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปในตัวหมู่บ้าน เอแปร์เน่ย์ Epernay หมู่บ้านของแคว้นชองปาญ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ มหานครปารีส Paris (ระยะทาง 140 กม./ 1.45 ชม.) นครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก ผ่านชมความสวยงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่และบรรยากาศชนบทของประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ Seine River ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ถือเป็นอีก 1 ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวกรุงปารีสที่สวยและห้ามพลาด
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Hotel Novotel Tour Eiffel  หรือเทียบเท่า


ศุกร์ 08 พ.ค. 63
ชมมหานคราปารีส • จตุรัสคองคอร์ด • หอไอเฟิล • ช้อปิ้ง
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน นั่งรถชมความงามของมหานครปารีส (แวะจอดให้ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม) เริ่มจาก  ผ่านชม ประตูชัยฝรั่งเศส Arc de Triomphe de L’Etoile สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ผ่านชม สองฟากฝั่งถนนชองป์เซลิเซ่ Champs Elysees ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก หลังจากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสคองคอร์ด Place de la Concorde สถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็นลานประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งคร่าชีวิตผู้คนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ.1789
จากนั้นนำท่าน บันทึกภาพ หอไอเฟิล Eiffel Tower  อีกจุดแลนด์ที่สวยที่สุดในปารีส สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการและโรแมนติคเป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมดโดยชาวฝรั่งเศสชื่อ “กุสตาฟ เอฟเฟล”มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100  ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส อีกไม่กี่สิบปีต่อมาหอเหล็กสูง 324 เมตร น้ำหนัก 10,000 ตันนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของปารีสและของโลก
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ร้านน้ำหอมปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง และน้ำหอม คุณภาพแท้จากฝรั่งเศส, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง, กระเป๋า LONGCHAMP และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้ง เสื้อผ้า BRAND NAME
จากนั้นช่วงบ่ายมีเวลา อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณย่านช้อปปิ้ง ถนนบูลลาวาร์ดโฮสมานน์  Boulevard Haussman อันเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต Galleries Lafayette ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส เป็นห้างเก่าแก่อยู่คู่ฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 1893 ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาถนนโฮสมานน์นั้นถือเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด ภายในห้างจะมีสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายยี่ห้อ อาทิ  Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior ฯลฯ พร้อมกระนั้นทางห้างยังอำนวยความสะดวกให้ท่านกระทำภาษีคืนได้หลังจากช้อปปิ้งเสร็จ โดยจัดเตรียมเคาเตอร์ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะ (ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวต่อแถวกระทำภาษียาว ท่านสามารถนำเอกสารไปกระทำภาษีที่สนามบินได้)  หมายเหตุ  ร้านแบรนด์ต้องเสียเวลาในการต่อคิว เราพยายามเผื่อเวลาให้เหมาะสมกับการช้อปปิ้งให้มากที่สุด สำหรับท่านที่ไม่ใช่ขาช้อป อยากแยกไปชมสถานที่ต่างๆ สามารถขอข้อมูลได้กับทางหัวหน้าทัวร์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Hotel Novotel Tour Eiffel  หรือเทียบเท่า


เสาร์ 09 พ.ค. 63
สนามบินชาร์ล เดอ โกล (ปารีส)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.00 น.  เดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ล เดอ โกล  พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
     12.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931


อาทิตย์ 10 พ.ค. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
     06.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง :
☎️ Tel : 02-1494603 ถึง 5
📱 Tel : 095-2212396 (ตุ๊กตา), 091-1619449 (นิ่ม)
📲 LineID : @perfect_plan