• ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9วัน เที่ยวแบบเจาะลึก ตอนกลาง-ตอนเหนือ

  • รหัสทัวร์ : WE-EU12A
  • ราคาเริ่มต้น : 93,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    10-18 เม.ย. 63

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9วัน เที่ยวแบบเจาะลึก ตอนกลาง-ตอนเหนือ


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
อาหารครบทุกมื้อ ไม่มีปล่อยอิสระ  
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

เที่ยวเมืองไฮไลท์ที่ยังต้องไปอย่าง ฟลอเรนซ์, ปิซ่า, เกาะเวนิซ, มิลาน เก็บครบสบายๆ  
เข้าชม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
พักกรุงโรมคืนแรก เที่ยวแบบสบายๆ มีเวลาเต็มวัน ไม่ต้องวิ่งไปนอนนอกเมือง 
 เที่ยว เซียน่า เมืองมรดกโลกแสนสวย รวยสถาปัตยกรรม ที่ท่านจะต้องหลงใหล
พลาดไม่ได้ กับการ นั่งรถไฟ ชมอุทยานแห่งชาติ ชิงเกว แตร์เร “ดินแดน 5 หมู่บ้าน” ชมหมู่บ้านติดหน้าผาริมฝั่งหลากสีสัน 
เยือนเมืองแห่งป้อมปราการที่ยื่นไปในทะเลสาบกราด้า เซอร์มิออนเน่ สวยและมีเสน่ห์มาก 

ศุกร์ 10 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
     20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)  สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


เสาร์ 11 เม.ย. 63
กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน
      00.20 นออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG944
     06.50 น.  เดินทางถึง สนามบินฟิอูมิชิโน ประเทศอิตาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้นนำท่านสู่เขตของนครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica มหาวิหารแห่งนครรัฐวาติกันที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา
ชมรูปปั้นและจิตรกรรมอันล้ำค่าโดยฝีมือของจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก ชมรูปแกะสลักปิเอต้าที่พระแม่ประคองร่างพระเยซูหลังปลดลงจากไม้กางเขนผลงานชิ้นเอกของ “ไมเคิล แองเจลโล” นอกจากนั้นตรงกลางของวิหารยังมีเสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นีนี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศอิตาลี ก่อนมีเวลาให้ท่าน ถ่ายรูป กับ จัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter’s Basilica ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆ ของคาทอลิก
หมายเหตุ  ในกรณีที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มีการประกอบพิธีสำคัญหรือนักท่องเที่ยวเยอะและทำให้แถวยาวมาก ขออนุญาตนำท่านถ่ายรูปเฉพาะบริเวณด้านหน้าจัตุรัสแทน เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับรายการท่องเที่ยว ทั้งนี้ทางหัวหน้าทัวร์จะพยายามจัดสรรเส้นทาง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้มากที่สุด
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม กรุงโรม ผ่านชม อนุสาวรีย์กษัตริย์วิค ตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 และ จตุรัสเวเนเซีย ซึ่งมีอาคารซึ่งเคยเป็นศุนย์บัญชาการของมุโสลินี เข้าสู่เขตซากปรักหักพังประวัติศาสตร์ โรมันฟอรั่ม จุดศูนย์รวมของชาวโรมันโบราณ อันเป็นที่ตั้งของวิหารเทพเจ้าและสนามกีฬาโบราณ
นำท่านบันทึกภาพด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม Colosseum สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของ ประตูชัยคอนสแตนติน Arco di Costantino สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
ก่อนนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม  สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญ  เสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
จากนั้นชมความงดงามตระการตาและยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารแพนธีออน Pantheon ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์  ของสถาปนิกสมัยโบราณกับเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้วิหารแพนธีออนยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอีกด้วย  ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวอิตาลี 
จากนั้น นำท่านสู่ ย่านบันไดสเปน Piazza di Spagna แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ และเป็นที่ตั้งของถนนสายช้อปปิ้ง คอนเดตติ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านชมบรรยากาศแบบหอมปากหอมคอ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Crowne Plaza Rome St.Peter’s  หรือเทียบเท่า


อาทิตย์ 12 เม.ย. 63
เซียน่า เปียซซ่า เดล คัมโป มหาวิหารแห่งเซียน่า ฟลอเรนซ์ • จตุรัสซิญญอเรีย
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า Siena (ระยะทาง 234 กม./ 3.30 ชม.) เมืองที่ได้รับให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ระหว่างทาง ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาว Etruscan  
นำท่าน เดินเล่นชมเมืองเซียนน่า ชม จัตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza Del Campo ที่ได้ชื่อว่าสวย  แปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัดลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนต่างๆ นอกจากดูเก่าแก่และ  คลาสสิคแล้วยังคงใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและร้านค้าร้านอาหารต่างๆ และที่จตุรัสแห่งนี้ยังมีเทศกาล “พาลิโอ” ที่จะเอาตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเมืองเซียนน่ามาขี่ม้าแข่งกันอีกทั้งการแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมาก
นอกจากนั้นจากบริเวณจตุรัสไม่ไกลยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเซียน่า SIENA CATHEDRAL มหาวิหารเอกของเมืองสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1216 ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวดำยกเว้นด้านหน้าที่แทรกด้วยหินอ่อนสีชมพูแก่เกือบแดง สีขาวดำเป็นสีสัญลักษณ์ของเมืองเซียนาซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเป็นสีของม้าของเซเนียสและอาสเคียสผู้ก่อตั้งเมือง อิสระท่านเดินเล่นกับเมืองสวยแห่งนี้
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ Florence (ระยะทาง 72 ก.ม./ 1.20 ชม.) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่  สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคานีมีชื่อเสียง  ในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก
นำท่าน เดินเที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร Santa Maria  Dell Fiore ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม ชม จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย Piazza Della Signoria ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิเช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน Fountain of Neptune , วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า Perseus with the Head of Medusa , รูปปั้นเดวิล ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  MEDITERRANE Florence  (หรือเทียบเท่า) โรงแรมอยูไม่ไกลจากเมืองเก่า สามารถเดินเล่นชมเมืองยามค่ำคืนได้ **แนะนำเดินไปเป็นกลุ่ม  


จันทร์ 13 เม.ย. 63
ปิซ่า • หอเอนปิซ่า • ลา สเปเซีย • นั่งรถไฟ ชิงเกว แตร์เร UNESCO
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทาง 86 กม./ 1.30 ชม.) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลักสำคัญในเขตแคว้นทัสคานี และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 นำท่านชมเมืองปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า
นำท่านชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม่ คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และนำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป กับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3  ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อ จนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย La Spezia (ระยะทาง 79 กม./ 1.15 ชม.) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งในอ่าวที่มีความสําคัญทางด้านการค้าและการทหาร
นำท่าน นั่งรถไฟ เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ ชิงเกว่ แตร์เร Cinque Terre อันเป็นสถานที่รวบรวมหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีมนต์เสน่ห์ยิ่งของอิตาลี ได้รับการยกย่องจากหลายๆ สำนักให้เป็นหมู่บ้านที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก โดยเฉพาะหมู่บ้านอย่าง Monarola ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO อีกด้วย
หมายเหตุ  การเที่ยวชมหมู่บ้านต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ ชิงเกว่ แตร์เร จำเป็นต้องนั่งรถไฟเข้าไปในแต่ละสถานีของหมู่บ้าน และเดินเท้าเข้าไปต่อ ซึ่งเราจะเลือกหมู่บ้านที่มีความสวยงามที่สุด 2-3 หมู่บ้านให้ท่านได้เที่ยวชม เพื่อให้ท่านไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่รอบเวลา , เส้นทางของรถไฟ และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย  แนะนำให้นำแต่สัมภาระที่จำเป็นติดตัวไป กระเป๋าใบใหญ่และของใช้อื่นๆ จะฝากไว้ที่รถโค้ช สำหรับวันนี้จะเป็นวันที่เดินขึ้นที่ราบสลับสูง-ต่ำ เดินไม่ยาก แนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบที่สะดวก
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  NH La Spezia  (หรือเทียบเท่า)


อังคาร 14 เม.ย. 63
เซอร์มิโอเน่ (เมืองป้อมปราการ) เวโรนา • จตุรัสเออร์เบ • บ้านจูเลียต 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์มิโอเน่ SIRMIONE (ระยะทาง 247 กม./ 3.45 ชม.) เมืองแห่งป้อมปราการโบราณ เก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ที่สวยงามมีเอกลักษณ์อย่างมาก
นำท่าน เดินเที่ยวชมเมือง เซอร์มิโอเน่ ลอดประตูกำแพงเมืองเก่า ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง THE SCALLGER OF SIRMIONE สร้างในปี 1277 เมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล SCALIGER ทันทีที่เข้าสู่เขตเมืองเก่าท่านจะพบกับความสวยงามของเมือง ลานจัตุรัสเล็กๆ ในเมืองล้วนถูกล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามดัดแปลงมาเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม และโรงแรมขนาดเล็กต่างก็แต่งแต้มสีสันได้สวยงามกลมกลืน เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้
ให้ท่านได้เดินสำรวจ และบันทึกภาพที่สวยงามของเมืองอย่างเต็มที่ เดินเที่ยวเล่นตามตรอกซอกซอยของเมืองและชมวิวที่สวยงามริมทะเลสาบ หรือเลือกชมร้านค้า ร้านขนมและร้านไอศครีมเจลาโต้น่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกลองชิม
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเดินทางสู่เมือง เวโรนา VERONA  (ระยะทาง 41 กม./ 1 ชม.) เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ ชื่อ “โรมิโอและจูเลียต”
ชมย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ ผ่าน จตุรัสเออร์เบ Piazza delle Erbe ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า เดินผ่านความยิ่งใหญ่ ภายนอกของ โรมัน อารีน่า Verona Arena สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน
จากนั้นชม อดีตบ้านของจูเลียต the Juliet’s House ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) บริเวณบ้านมีรูปปั้นจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่า ใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่บริเวณหน้าอกของจูเลียต (รูปปั้น) นอกจากนี้ภายในบริเวณกําแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกําแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์สําหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พักCrown Plaza Verona Fiera  (หรือเทียบเท่า)


พุธ 15 เม.ย. 63
เวนิซ เกาะเวนิซ • จตุรัสเซนต์มาร์ค ล่องเรือดกอนโดล่า • ช้อปปิ้ง • เวนิสเมสเตร้ 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง เวนิซ เมสเตร Venice Mestre (ระยะทาง 102 กม./ 1.30 ชม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น Veneto เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคน ในทุก ๆ ปี และยังถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับการจัดอันดับจากหลายๆ สำนักพิมพ์ให้  ครองตำแหน่ง “เมืองที่โรแมนติคที่สุดในโลก” นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ Tronchetto เพื่อ ล่องเรือ สู่ เกาะเวนิซ Venice เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง / จนกระทั่งเรือนำท่านเข้าสู่ เกาะซานมาร์โค San Marco ศูนย์กลางของนครเวนิซ
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ผ่านชม  สะพานถอนหายใจ Bridge of Sighs ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge’s Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองแค้วนในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค Piazza di San Marco เป็นที่ตั้งของ พระราชวังเดิม หรือ Doge Palace นครเวนิสใน อดีตมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกล ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบไบแซนไทน์ ณ มหาวิหารเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ, อาคารรายระเบียงที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล
พิเศษสำหรับทริปนี้ นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า พาหนะอันเป็น สัญลักษณ์ของชาวเวนิส เราจะนำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งเวนิสด้วยการล่องเรือพาย ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสู่แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ มีสะพานเรียลอัลโต้ทอดตัวข้ามสัญจรไปมา (นั่งได้ลำละ 6 ท่าน ซึ่งทางหัวหน้าทัวร์จะจัดสรรค์ให้ ใช้เวลาล่องประมาณ 20 – 25 นาที)
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Four Point by Sheraton Venice Mestre  (หรือเทียบเท่า)


พฤหัสฯ 16 เม.ย. 63
มิลาน ดูโอโม่ • ช้อปปิ้ง
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน Milan (ระยะทาง 264 กม./ 4 ชม.) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน “มิลาน” เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มี ประชากรประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า “ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน บันทึกภาพ ดูโอโม่ DUOMO หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี  การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียก วิหารดูโอโม่ว่าเป็นวิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น (เปรียบเปรย) บันทึกภาพ กับ จตุรัสอนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี
ก่อนมีเวลา อิสระช้อปปิ้ง แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน บริเวณนั้นยังมี  ห้างสรรพสินค้า “ลาลินาเซนเต้” ของเครือเซ็นทรัล ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา นอกจากนั้นโดยรอบยังมีแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อิสระให้สำรวจสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลีตามอัธยาศัย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Doubletree by Hilton Milan  (หรือเทียบเท่า)


ศุกร์ 17 เม.ย. 63
สนามบินมิลาน (อิตาลี)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     08.30 น.  ดินทางสู่ สนามบิน มัลเพนซ่า (มิลาน) เผื่อเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND  ** ปกติคิวยาวมาก ต้องเผื่อเวลา **
     14.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941


เสาร์ 18 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
   05.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง :
☎️ Tel : 02-1494603 ถึง 5
📱 Tel : 095-2212396 (ตุ๊กตา), 091-1619449 (นิ่ม)
📲 LineID : @perfect_plan