• ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 10วัน เส้นทางแสนสวย ไม่ซ้ำใคร!

  • รหัสทัวร์ : WE-EU05A-EX
  • ราคาเริ่มต้น : 125,500 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    10-19 เม.ย. 63

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 10วัน เส้นทางแสนสวย ไม่ซ้ำใคร!


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

 ชม 2 หมู่บ้านโรแมนติก Bourton On The Water และ หมู่บ้านไบบิวรี่ Bibury
ชม “ทางเดินแห่งยักษ์” Giant causeway หนึ่งใน 100 สถานที่สวยที่สุดในโลก ของไอร์แลนด์เหนือ
เมืองสวยต้องได้พัก อาทิ เอดินเบอระ, วินเดอร์เมียร์ ให้มีเวลาชมเมืองเต็มที่ ไม่ใช่แค่ผ่านๆ 
นั่งเรือ เฟอร์รี่ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่ เบลฟาสต์ BELFAST
เดินข้าม สะพานเชือก ที่สวยที่สุดในโลก ณ National Trust Carrick-a-Rede เก็บภาพวิวสวย ไม่ซ้ำใคร

ศุกร์ 10 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    21.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


เสาร์ 11 เม.ย. 63
ลอนดอน • สโตนเฮ้นจ์ • พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ • มหาวิหารแห่งบาธ • ย่านช้อปปิ้ง Southgate
     00.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ TG 910 
    07.15 น.  เดินทางถึง ฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เขตทุ่งหญ้าแอมสเบอรี่ Amesbury (ระยะทาง 114 ก.ม. / 1.45 ชม.) นำท่านชม สโตนเฮ้นจ์ STONE HENGE กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว และยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรรย์ใน New 7 Wonders อีกด้วย ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุป  ข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง สร้างเพื่ออะไร มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ Bath (ระยะทาง 62 ก.ม./ 1 ชม.) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน Roman Bath Museum ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath
นำท่าน บันทึกภาพด้านหน้า มหาวิหารแห่งบาธ Bath Abbey มหาวิหารอันเก่าแก่และสวยงาม สร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโกธิกอันยิ่งใหญ่ และจุดเด่นคือหินที่ใช้ก่อสร้างเป็นหินของเมืองบาธที่จะมีสีเหลืองนวล มองแล้วสวยงามมาก
จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ เดินเล่น หรือ ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้ง Southgate ถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยอาคารสวยงามสไตล์อังกฤษจอร์เจียน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแผงลอย และร้านแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ  Topman, Currys, Topshop, New Look, H&M, Apple Store, Superdry, Boots ฯลฯ   
หมายเหตุ  รายการที่อื่นจะไม่ค่อยมีเวลาเดินเล่นเพราะต้องวิ่งไปเก็บคาร์ดิฟต่อ แต่เราตัดคาร์ดิฟออกเพื่อให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเมืองสวยแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ รับรองว่าท่านจะชอบ ที่สำคัญไม่ให้ท่านเหนื่อยจนเกินไปสำหรับวันแรก
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Francis Hotel Bath – MGallery Collection


อาทิตย์ 12 เม.ย. 63
หมู่บ้านไบบิวรี่ หมู่บ้าน Bourton On The Water เมืองสแตรทฟอร์ด – บ้านเช็ค สเปียร์ เมืองแมนเชสเตอร์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ Bibury (ระยะทาง 71 ก.ม./ 1.15 ช.ม.) นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆที่สวยงามในเขต Cotswold สถานที่เต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง อีกหนึ่งหมู่บ้านที่นับว่าสวยไม่แพ้ใคร เคยเป็นฉากหลังสุดแสนโรแมนติกที่ถูกใช้ประกอบฉากให้ภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Bridget Jones’s Diary อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังอีก 1 เมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water (ระยะทาง 23 ก.ม. / 30 นาที ) หมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ พาท่านเดินเล่นชมธรรมชาติสุดแสนโรแมนติก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด Stratford Upon Avon (ระยะทาง 40 ก.ม./ 45 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นำท่านแวะ บันทึกภาพด้านหน้า บ้านเช็ค สเปียร์ Birthplace of William Shakespeare ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต 
พาท่าน เดินชม ความงามของริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ที่ไหลผ่านตัวเมือง บรรยากาศของริมฝั่งแม่น้ำจะเป็นสวนอันร่มรื่นซึ่งท่านจะเห็นชาวเมืองออกมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ในวันที่อากาศดี ก่
ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมร้านค้าในย่านเมืองเก่าที่มีทั้งร้าน 1 pound (ร้านทุกอย่าง 1 ปอนด์), ร้านหนังสือ, ร้านกาแฟ, ร้านเสื้อผ้ารองเท้า (แบรนด์พื้นเมือง) ฯลฯ
จนสมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ Mancherter (ระยะทาง 195 ก.ม./ 3 ชม.) เมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ในเมืองแมนเชสเตอร์จะมีโรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะและพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Holiday Inn Manchester City Centre  โรงแรมใจกลางเมือง ติดกับสถานีพิคคาเดลลี่


จันทร์ 13 เม.ย. 63
เข้าสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด • MAGA STORE • วินเดอร์เมียร์ • ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน เข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด Old Trafford  (ระยะทาง 15 นาที) สนามที่สร้างนักเตะเก่งฝีเท้า  ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย บ้านของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มต้นใช้งานมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) โดยคู่แข่งในวันเปิดสนามคือ ลิเวอร์พูล ที่เป็นเพื่อนบ้านและผลการแข่งขันคือลิเวอร์พูลชนะ สองทีมนี้จึงเป็นคู่แข่งกันมาตลอดจนถึงวันนี้
ภายในทัวร์สนามท่านจะได้ชม พิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และยังมีสิ่งของถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ ก่อนชมห้องแต่งตัวล๊อคเกอร์รูมที่โค้ชและนักเตะจะมานั่งฟังแผนการเล่นก่อนและหลังเกมส์ จากนั้นทัวร์จะพาท่านเดินลอดอุงโมงค์ที่นักเตะใช้เดินออกมาจากสนามจริงๆและให้ท่านได้นั่งที่นั่งของนักเตะจริงริมสนามพร้อมกับบันทึกภาพสนามสุดยิ่งใหญ่
หมายเหตุ  การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere (ระยะทาง 129 ก.ม./ 2 ชม.) เมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ “เลคดิสทริค Lake Distric” ถือเป็นอุทยานแห่งชาติและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศอังกฤษ เพราะภูมิประเทศของเลคดิสทริคมีความสวยงามมาก เนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินเขา ผืนป่า และทะเลสาบใสสีคราม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามด้วยการล่องเรือไม่น้อยกว่า 1.25 ล้านคน
และพลาดไม่ได้ที่จะนำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆ ผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ
หลังจากล่องเรือ มีเวลาให้ท่าน เดินเล่น ริมฝั่งทะเลสาบในหมู่บ้านวินเดอร์เมียร์ มีทั้งห่าน หงส์และนกต่างๆ ผลัดกันบินสร้างบรรยากาศ นอกจากนั้นยังมีร้านไอศกรีมและร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกชม
หมายเหตุ  วินเดอร์เมียร์เป็นเมืองเล็กน่ารักซึ่งน้อยทัวร์จะมีเวลาได้สัมผัส ส่วนใหญ่ล่องเรือเสร็จก็จะต้องวิ่งต่อขึ้นเหนือซึ่งเหนื่อยเกินไป เราจัดให้ท่านได้มีเวลาสบายๆ สัมผัสความงามของธรรมชาติที่สวยที่สุดของทะเลสาบของอังกฤษ
นำท่านเดินทางสู่เมือง Preston (ระยะทาง 81 กม. / 1.15 ชม.)
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Low Wood Bay Resort Hotel & Marina


อังคาร 14 เม.ย. 63
เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์) • ปราสาทเอดินเบอระ • ชมวิวยอดเขาแคลตัน • ย่านเมืองเก่า ช้อปปิ้ง ถนนปริ้นเซส
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง เอดินเบอระ Edinburgh (ระยะทาง 241 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร มีศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่รอบๆ ปราสาทเอดินเบอระ 
เมืองนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเทศกาลต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นในเมือง อันได้แก่ เทศกาลศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ งาน Children’s Book เพลง Jazz และเพลง Folk ในช่วงเทศกาลเหล่านี้ โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมหรือช่วงหน้าร้อนของสหราชอาณาจักร ที่เมืองเมืองเอดินเบิร์กจะมีจัดงานเทศกาลประจำปีที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่เมืองนี้เป็นจำนวนมาก จนทำให้เอดินเบิร์กติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากกรุงลอนดอน
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน เข้าชม ปราสาทเอดินเบอระ Edinburgh Castle อันสง่างามด้วยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต 
ภายในแบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงรายรวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา มีโบสถ์เซนต์ มากาเร็ตที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 ก่อนเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น   The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต รวมถึงห้องที่เก็บเครื่องราชกกุธภัณฑ์และหิน “สโตนออฟสโคน” หรือ หินแห่งโชคชะตา 
หลังจากชมปราสาทเอดินเบอระแล้ว นำท่านเดินขึ้นสู่ ยอดเขาแคลตัน Calton Hill ท่านประทับใจไปกับวิวทิวทัศน์อันงดงามยิ่งของเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่ง ทั้ง โอลด์ทาวน์ Old town และ นิวทาวน์ New town นอกจากได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว  บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียนที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้เอดินเบิร์ก ได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าสู่ถนนรอยัลไมล์ Royal Mile ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสู่พระตําหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of  Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จ  เยือนสกอตแลนด์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
ก่อนมีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง บน ถนนปริ้นเซส Princes Street ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์
หมายเหตุ  เอดินเบอระเป็นเมืองสวยมาก เรามีเวลาให้ท่านพอเพียงในการชมสถานที่ต่างๆของเมือง และพัก 1 คืนที่นี่
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Marriott Edinburgh


พุธ 15 เม.ย. 63
กลาสโกว์ • เมืองแคร์นไรอัน • นั่งเรือ Ferry สู่ เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง กลาสโกว์ Glasgow (ระยะทาง 75 ก.ม./ 1.15 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสก๊อตแลนด์ตั้งอยู่บนแม่นไคลด์ CLYDE เป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่งตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 เมืองกลาสโกว์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติกต่อมาในศตวรรษที่ 19 มีการพัฒนาและความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมเหล็ก การต่อเรือ และยานยนต์ทำให้เมืองกลาสโกว์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงยุคปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งรกรากกันมากมายจนทำให้เมืองกลาสโกว์กลายเป็นเมืองที่สามของยุโรปที่มีคนอาศัยมากที่สุดรองจากปารีสและลอนดอน และในปี ค.ศ.1990 เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของยุโรป Europe’s City of Architecture & Culture / เดินทางถึงเมืองกลาสโกว์
นำท่าน ผ่านชม สถานที่สำคัญๆ ในเมือง อาทิ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ Glasgow Cathedral ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค, ศาลาว่าการเมือง City Chamber, มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ Glasgow University เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบันถือเป็น  มหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Ayr (ระยะทาง 60 ก.ม. / 50 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ สก๊อตแลนด์ เป็นศูนย์กลางการบริหารของเขตเซาธ์ไอรัมและเขตเมืองประวัติศาสตร์ของ Ayrshire มีประชากร 46,490 คนในปี 2015 Ayr เป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดใน Ayrshire
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคร์นไรอัน Cairnryan (ระยะทาง 73 ก.ม. / 1.10 ชม.) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออกที่นิยมในการมานั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
     15:30 น.  นำท่าน นั่งเรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่ เบลฟาสต์ BELFAST เพียง 2 ชั่วโมง 15 นาที เมืองหลวงที่มากด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาทั้งยังเป็นประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งกำเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีร่องรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ก่อสร้างขึ้น อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันนี้เมืองนี้เปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Holiday Inn Belf City Centre  (พัก 2 คืน)


พฤหัสฯ 16 เม.ย. 63
ปราสาทคาร์ริก เฟอกัส คาร์ริก อะรีด บุชมิลล์ ไจแอนท์ คอสต์เวย์ ชมเมืองเบลฟาสต์ ไททานิค เบลฟาสต์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม ไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง Game of Thrones” สถานที่หลักที่ใช้เป็นที่ถ่ายทำซีรีส์ดัง เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเมืองร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่รองรับนักท่องเที่ยวในชั่วพริบตา จริงๆแล้วไอร์แลนด์เหนือมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งแต่ ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones ทั้งสิ้น นำท่านนั่งรถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland
โดยแวะ บันทึกภาพด้านนอก ปราสาท Carrickfergus (ระยะทาง 19 ก.ม./ 20 นาที) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษ ที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ชายฝั่งทะเล
ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่ National trust Carrick-A-Rede (ระยะทาง 88 ก.ม./ 1.15 ชม.) พาท่านท้าความเสียวด้วยการเดินข้าม สะพานเชือก Rope Bridge ที่ทอดข้ามช่องแคบความลึก 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเริ่มเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ข้ามไปจับปลาแซลมอน โดยสร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเริ่มแรกเป็นแค่เชือกจับเส้นเดียว ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง และทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
หมายเหตุ  ต้องเดินจากจุดจอดรถไปที่สะพาน ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. อาจดูเหมือนไกลแต่วิวสวยในวันที่อากาศดี รับรองท่านจะไม่รู้สึกเหนื่อย  *** ตัวสะพานอาจมีปิดทำการหากวันนั้นสภาพอากาศแย่ ***
จากนั้นแวะเมือง Bushmills (ระยะทาง 13 ก.ม./ 15 นาที) เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี้ โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608 เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่แหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ Giant’s Causeway (ระยะทาง 5 นาที) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีตำนานเล่าขานกันต่อมาว่า แนวหินพวกนี้เกิดจากการสร้างของยักษ์ไอริชที่ชื่อ Finn Mac Cool เพื่อท้าทายประลองยุทธกับยักษ์ฝั่งสก็อตแลนด์ที่ชื่อว่า Benandonner และนั่นเองสถานที่นี้จึงได้ถูกเรียกว่า Giant’s Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สูง ถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้วนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก
ก่อนเดินทางกลับเมือง เบลฟาสต์ BELFAST (ระยะทาง 94 ก.ม./ 1.30 น.) เที่ยวชม เมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือและท่าเรือขนาดใหญ่สำหรับจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก ในยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู และมีการเจริญเติบโต เกิดขึ้นหลังจากมีการเซ็นข้อตกลงสันติภาพ
แล้วนำไป ผ่านชม อาคารสถาปัตยกรรมในเมือง อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กำแพง สันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill ทั้งหมดนี้ทำให้ท่านได้สัมผัสและเห็นทั้งสองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Holiday Inn Belf City Centre 


ศุกร์ 17 เม.ย. 63
สนามบินเบสฟาสต์ • ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ • ลอนดอน
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.20 น.  นำท่านเดินทางสู่  กรุงลอนดอน โดยสายการบิน บริติชแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA1423
     10.45 น.  เดินทางถึง กรุงลอนดอน นำทุกท่านรับสัมภาระ
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ Bicester Village (ระยะทาง 64 ก.ม./ 1 ชม.) ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ
     กลางวัน  แจกเป็นคูปองอาหารกลางวัน ท่านละ 20 ปอนด์ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครลอนดอน London (ระยะทาง 100 ก.ม. / 1.20 ชม.) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรป
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** Four Season *** ลิ้มรสเป็ดย่างเลื่องชื่อ
    ที่พัก  Hilton London Olympia


เสาร์ 18 เม.ย. 63
หอคอยแห่งลอนดอน • ช้อปปิ้ง • สนามบินฮีทโธรว์ • กรุงเทพฯ
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านนั่งรถเที่ยวชม มหานครลอนดอน London City tour ผ่านชม พิคคาดิลลี่เซอร์คัส Piccadilly Circus เดิม   เป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุและรูปปั้นอีรอสตรงกลาง ผ่านชม จัตุรัสทราฟัลก้าร์ Trafagal  Square ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล St.Paul’s Cathedral ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลและเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์
ก่อนเข้าสู่ จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ Westminster Abbey ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16  และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน Big Ben ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป
จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูป สะพานหอคอย Tower Bridge สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้น ถ่ายรูปด้านหน้า  หอคอยลอนดอน Tower of London สถานที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด Oxford Street ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตั้งอยู่อีกด้วยจนได้เวลาอันสมคววร
     17.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน *** แถวคืนภาษียาวมาก ต้องเผื่อเวลา ***
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
     21.25 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 


อาทิตย์ 19 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ
     15.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2  โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง :
☎️ Tel : 02-1494603 ถึง 5
📱 Tel : 095-2212396 (ตุ๊กตา), 091-1619449 (นิ่ม)
📲 LineID : @perfect_plan