• ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค (พัก Hallstatt 1คืน)

  • รหัสทัวร์ : WE-EU02B
  • ราคาเริ่มต้น : 89,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    11-18 เม.ย. 63

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค (พัก Hallstatt 1คืน)


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

พิเศษ!! พัก หมู่บ้านฮัลสตัทท์ Hallstatt 1 คืน ฟินมาก พลาดไม่ได้ + พิเศษ !  พักโรงแรม 5 ดาว***** ที่แฟรงค์เฟิร์ต
เส้นทางเมืองมรดกโลก UNESCO ฮัลสตัทท์ + ครุมลอฟ + ปราก + แบมเบิร์ก มาเต็มชุดใหญ่ พลาดไม่ได้ เพราะ สวยและคลาสสิคทุกเมือง
เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเทพนิยายอันแสนโรแมนติกแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
เที่ยวเมืองถ่ายทำภาพยนต์ Hollywood เยอะที่สุดในเชค เมืองแห่งสปาแสนสวย คาร์โลวี วารี Karlovy vary
เที่ยวเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเยอรมนี แคว้นบาวาเรีย แบมเบิร์ก + โรเธนเบิร์ก 
พลาดไม่ได้ อาหารจัดเต็มครบรสทุกเมนู พื้นเมือง (ขาหมู+เป็ดโบฮีเมียน) + เอเชีย + อาหารไทย
ข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตนน์ ที่คุณจะหลงใหล เหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกแห่งเทพนิยาย
เที่ยวเชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เมืองมรดกโลกยุคกลางเล็กๆ น่ารัก ราวกับโลกในนิทาน
เดินเล่นสะพานชาร์ลส์ Charles Bridge สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งกรุงปราก

เสาร์ 11 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    21.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


อาทิตย์ 12 เม.ย. 63
มิวนิค (เยอรมนี) • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • หมู่บ้านฮัลสตัทท์ (ออสเตรีย)
     00.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG924 
   07.05 น.  เดินทางถึง มิวนิค MUNICH เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (ระยะทาง 127 ก.ม. / 2 ชม.) นำท่าน ขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ของกษัตริย์ลุดวิคที่สองแห่งบาวาเรีย ทรงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาท จากความหลงใหลในการแสดงอุปรากร ต่อมาปราสาทนอยชวานสไตน์ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบฉากบัลเล่ต์และละครอีกนับร้อย ๆ เรื่องปราสาทนี้เป็นเหมือนปราสาทในเทพนิยายที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดในโลกและเป็นแบบจำลองให้วอลท์ ดิสนีย์ นำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงในภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ นี้ตั้งอยู่เหนือโกรกธารขรุขระของแม่น้ำพอลแล็กในเทือกเขาแอลป์ เป็นปราสาททรงเสน่ห์ที่มีมนต์ขลังที่สุดในโลก หอคอยสีงาช้างของปราสาทดูลอยเด่นอยู่กลางป่าสนเขียวขจี กำเนิดขึ้นจากความฝันของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงบันดาลให้เป็นจริงด้วยพระราชทรัพย์อันมหาศาล
นำท่านสู่ จุดชมวิวถ่ายรูปปราสาททั้งหลัง แล้วเดินชมความร่มรื่นของแนวป่าสนสู่ตัวปราสาท นำเข้าชมความวิจิตรพิศดารของตัวปราสาทภายใน ที่พระองค์ทุ่มเทพระราชทรัพย์เพื่อเนรมิตฝันให้เป็นจริง ชมผลงานชิ้นเอกของจิตร กร ประติมากร และช่างแกะไม้ฝีมือเยี่ยม นำชมห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรีโอเปร่า ถ้ำแห่งวีนัส ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น จากนั้นนำท่านกลับลงสู่เชิงเขา
หมายเหตุ   รถ Shuttle Bus ที่วิ่งรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลงปราสาท อาจมีหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหรือวันหิมะตก หากรถบัสไม่วิ่ง จะเปลี่ยนพาท่านขึ้นโดย นั่งรถม้า (นั่งได้ 8-12 คน และ รวมอยู่ในค่าบริการ เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น) ท่านอาจจำเป็นต้องเดินขึ้นปราสาท ในกรณีที่คิวรถม้าค่อนข้างยาวซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่ทันรอบเวลาเข้าปราสาท หากท่านไหนสละสิทธิ์ไม่เข้าปราสาท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี (ระยะทางเดินขึ้นเขาใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที)
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัท Hallstatt (ระยะทาง 265 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง และดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ เมืองฮัลสตัทท์เป็นเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบมีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขา ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของ แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน และ ซาลสบวร์ก ประเทศออสเตรีย  
หมายเหตุ  การเดินเข้าไปยังหมู่บ้านฮัลสตัทท์ระยะทางเดินประมาณ 650 – 700 เมตร รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ต้องจอดที่จุดจอดรถด้านหน้าหมู่บ้านที่เดียว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่รับรองว่าท่านจะประทับใจกับความสวยของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอน
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Heritage Hotel Hallstatt – Austria กรุณาจัดเตรียมสัมภาระสำหรับพักค้างคืนในหมู่บ้านฮัลสตัท 1 คืน แยกใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื่อความสะดวกในการเข้าพัก ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ใต้ท้องรถ


จันทร์ 13 เม.ย. 63
ฮัลสตัทท์ • เชสกี้ ครุมลอฟ (เชก) • ขึ้นชมวิวบนปราสาทครุมลอฟ • เชสกี้ บูโดโจวิซ
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัท Hallstatt (ระยะทาง 274 ก.ม./ 4 ชม.) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ เมืองฮัลสตัทท์เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบมีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tattersee จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของ แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมันและแคว้นซาลสบวร์กประเทศออสเตรีย / เดินทางถึงหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ให้ท่านได้พักผ่อน หลังจากเดินทางมาถึงวันแรก
นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ฮัลสตัทท์และบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จากนั้น อิสระเวลาให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮัลสตัทท์แห่งนี้ อย่างเต็มอิ่ม !!  หมู่บ้านแห่งนี้มีมุมสวยๆ เยอะมาก นอกจากมุม “มหาชน” ที่นักท่องเที่ยวเดินไปถ่ายรูปกัน แนะนำ ให้ท่านลองเดินหาขึ้นไปทางบริเวณด้านบนของหมู่บ้าน แล้วท่านจะได้เห็นวิวที่แตกต่าง เดินไม่ยาก เข้าตามซอย มีทั้งทางลาด และบันได ขอความกรุณาท่านอย่าส่งเสียงดัง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านอาศัยอยู่
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง ลินซ์ LINZ (ระยะทาง 125 กม./ 1.45 ชม.) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำดานูบ   ครึ่งทางระหว่างกรุงเวียนนากับซาลสบวร์ก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่มีบทบาทช่วงสั้นๆ ในสมัยศตวรรษที่ 15 อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโร๊คและร็อคโคโค
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov (ระยะทาง 71 ก.ม./ 1 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี
นำท่าน เดินชมความน่ารักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอก ปราสาทที่ใหญ่เป็น อันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ บูโดโจวิซ Cesky Budojovice (ระยะทาง 25 ก.ม./ 25 นาที) เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศเชค และยังเป็นเมืองของเบียร์ Budweiser ต้นตำหรับอีกด้วย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Hotel Malý Pivovar – Czech  ทำเลดี ใจกลางจตุรัสเมืองเก่า ไม่ไกลมี Tesco ปิด 22.00 น.


อังคาร 14 เม.ย. 63
ปราก UNESCO ปราสาทปราก สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ จตุรัสเมืองเก่า
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก PRAGUE (ระยะทาง 170 ก.ม / 3 ชม.) พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์  ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ามสลับกับไร่ปลูกต้นฮ๊อบ HOB วัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบตลอดเส้นทางการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐ  เช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน ยูเนสโก UNESCO ประกาศ  ให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากกรุงปรากเป็นเมืองเก่าแก่ ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท โรมแห่งอุดรทิศและยังมีสถานสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆ ที่สวยงามมากมาย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทปราก Prague Castle หรือ Pražský hrad เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้จากมุมต่างๆ ของเมือง 
จากนั้นนำท่านชมสิ่งที่ดึงดูดและสะดุดตาที่สำคัญๆ คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus cathedral มหาวิหารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธีก (Gothic) ที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคา และปากท่อรางน้ำฝน ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีตของสถานที่ฝังศพต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท 
จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่  โกลเด้น เลน Golden Lane ซึ่งเป็นห้องแถวร้านค้าเล็กๆ ตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็นบ้านพักของทหารยามเฝ้าพระราชวัง พระราชวังเก่ามีการสร้างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธีกตอนปลาย หรือ เรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมโกธีกวิจิตร (late Gothic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกวันนี้
นำท่านเดินต่อสู่เบื้องล่าง เลาะถนนริมแม่น้ำวัตตาวา นำชม สะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปรากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัตตาวา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัย  ของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป โดยสองข้างสะพานจะประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ และ  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนว
นำท่านเดินต่อสู่ย่าน จตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE นำท่านบันทึกภาพกับ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  Old Town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical clock สร้างขึ้นกว่า 500 ปีมาแล้ว ทุกชั่วโมง กลไกจะทำงานให้ตุ๊กตาอัครสาวก 12 คนของพระเยซู ผลัดกันโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่าง ทักทายฝูงมหาชนแน่นขนัดที่คอยชมอยู่เบื้องล่าง เมื่อ 500 กว่าปีก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้ยัง ไม่พัฒนาเหมือนในปัจจุบัน การใช้กลไกที่ซับซ้อนพอที่จะทำให้ตุ๊กตาหมุนออกมาทักทายผู้คนได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก ตำนานกล่าวว่าหลังจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ที่อื่น
ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านได้เดินเล่น บันทึกภาพ หรือ เลือกเดินซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่า อาทิ สินค้าแบรนด์เนมบน ถนนปารีสก้า Parizska Street อย่าง หลุยส์วิตตอง, ชาแนล, แอร์เมส, กุชชี่ ฯลฯ หรือท่านจะเลือกเดินช้อปปิ้งตลอดพื้นเมืองที่มีสินค้าอย่าง ผลไม้สด, ช้อกโกแลตท้องถิ่น, รองเท้าบาจา, เครื่องประทินผิวที่ทำมาจากเบียร์, ของที่ระลึก, ภาพวาด 
หมายเหตุ    เนื่องจากปรากเป็นเมืองสวย เราออกแบบรายการเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความงดงาม ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก โดยเฉพาะช่วงบ่าย เวลาอิสระอาจจะดูเยอะ แต่ถ้าท่านได้เต็มอิ่มกับสถานที่ ท่านจะต้องชอบแน่นอน จะหามุมสวยๆ เป็นนางแบบนายแบบกลางสะพานชาลส์เพื่อถ่ายภาพอัพเฟสเรียกยอดLIKE หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศกลางจัตุรัส เรามีเวลาให้แน่นอน  สำหรับขาช้อปก็มีเวลาเต็มที่ ไม่ว่าจะสินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าพื้นเมือง โดยรายการตลอดทั้งช่วงบ่ายนี้ จะต้องเดินทั้งหมด เพราะรถใหญ่เข้าไปในเมืองเก่าไม่ได้ จึงรบกวนทุกท่านใส่รองเท้าที่สามารถเดินสบายๆ ไม่แนะนำส้นสูง และควรฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม ระยะทางเดินประมาณ 3 – 4 กม. หากร่างกายไม่พร้อม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Ambassador Prague – Czech


พุธ 15 เม.ย. 63
คาร์โลวี วารี • พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ • แบมเบิร์ก UNESCO (เยอรมัน)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง คาร์โลวี วารี Karlovy vary (ระยะทาง 127 ก.ม. / 2.15 ชม.) เป็นเมืองที่มีความน่ารักมากๆ เมืองนี้ตั้งท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลาที่เป็นสายเลือดใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งเมือง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเชค 
ตามตำนานบอกว่าพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับแต่นั้นเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงของบ่อน้ำแร่ที่ใช้สำหรับรักษาร่างกายและบำบัดโรคร้ายต่างๆ เป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้
นำท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองเก่า ของคาร์โลวี วารี ท่านสามารถแวะเข้าไปชิมน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ใจกลางเมือง ซึ่งมีอุณภูมิ 30, 50 และ 72 องศา
แนะนำ หากท่าน ชิมน้ำแร่ เพื่อให้เข้ากับรสชาติและละมุนลิ้นมากขึ้น ต้องดื่มกับ แก้วน้ำแร่ สไตล์เฉพาะของชาวโบฮีเมียน Porcelain Cup รูปร่างมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ และอย่าลืมชิม ขนมวาฟเฟิล Oplatky ของประเทศเชค ที่เค้าภูมิใจนักหนาว่า อร่อยไม่แพ้ขนมวาฟเฟิล เซี่ยงไฮ้ หรือ ปักกิ่งบ้านเรา ขายตามร้านค้าในเมือง และ ห้ามพลาด เหล้ายาย่อยอาหาร เบคเฮลอฟสก้า Becherovka ที่กำเนิด ณ เมืองแห่งนี้ ด้วยดีกรีทะลุ 38 ดีกรี เพียงพอต่อการย่อยกระเพาะแน่ๆ
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แบมเบิร์ก Bamberg (ระยะทาง 175 ก.ม. / 2.30 ชม.) 1 ในเมืองสวยของเยอรมัน โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมันนีที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกรามบ้านช่วงในเขต 2 เมืองเก่า จึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือนเก่า”
นำท่านเดินเล่นเมืองเก่า บันทึกภาพกับ มหาวิหารแบมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ มีความสำคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบร์ก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง 
จากนั้นชม ศาลากลางหลังเก่าของเมือง ที่สร้างคร่อมทับแม่น้ำเรกนิตซ์ ถือเป็นอาคารที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
หมายเหตุ  รถทัวร์ของคณะจะจอดส่งได้ตามจุดจอดที่ทางเมืองจัดไว้ เนื่องจากแบมเบิร์กเป็นเมืองมรดกโลก 1 ในไม่กี่เมืองของเยอรมนี เราจะพาท่านเดินเล่นลัดเลาะริมน้ำ สู่ย่านเมืองเก่าที่บรรยากาศดี จนกระทั่งถึงจุดไฮไลท์คือศาลากลางน้ำ ก่อนจะค่อยๆ เดินกลับมาที่จุดจอดรถ ระยะทางไม่ไกลมาก เดินสบายๆ รับรองท่านจะชอบ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg – Germany


พฤหัสฯ 16 เม.ย. 63
โรเธนเบิร์ก • จตุรัสเมืองเก่า • แฟรงค์เฟิร์ต • ช้อปปิ้งถนน ZEIL
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรเธนเบิร์ก หรือ โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ Rothenburg ob der Tauber (ระยะทาง 104 ก.ม. / 1.45 ชม.) เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมืองถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้าไวน์, โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274
นำท่าน บันทึกภาพ กับ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค
นำท่าน ผ่านชม คริสตจักรเซนต์ยาโคบ (Church of St. Jacob) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรเทนเบิร์ก   และชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบๆ ประกอบไปด้วยลานน้ำพุและตลาดเก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซื้อของฝากและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เมืองสวยและน่ารักมาก นักท่องเที่ยวไทยยังมาเยือนน้อย)
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt (ระยะทาง 181 ก.ม./ 2.45 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของเยอรมนี ถือเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคารที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป นำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ซึ่งชื่อเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ หมายถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ตที่อยู่บนแม่น้ำไมน์ เพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองฟรังค์ฟวร์ทอันเดอร์โอเดอร์ (Frankfurt an der Oder) ริมฝั่งแม่น้ำโอเดอร์ในรัฐบรันเดนบูร์กทางด้านตะวันออกของประเทศ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนเซลล์ Zeil ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่และคึกคักที่สุดของเมืองแฟร้งค์เฟิร์ต ตั้งอยู่ริมถนน Zeil ครั้งหนึ่ง ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของขนาดใหญ่ที่การซื้อขายวัวควาย ต่อมากลายเป็นเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สำคัญในทุกประเทศเยอรมนี ถือว่าเป็นถนนยาวที่สุดของประเทศ มีสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านบูติกเล็ก เครื่องประดับโบราณ เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายของเฟอร์นิเจอร์ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย และสินค้าแฟชั่นให้ท่านได้เลือกซื้อ 
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก   Intercontinental Frankfurt – Germany  5ดาว*****


ศุกร์ 17 เม.ย. 63
จตุรัสโรเมอร์ สนามบินแฟงค์เฟิร์ต  (เยอรมัน)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
มีเวลาให้ท่านได้จัดเตรียมสัมภาระของท่านเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  ก่อนกลับ นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ต มีอาคาร 9 อาคาร ที่สร้างเป็น Frankfurt City Hall ซึ่งได้รับมาจากครอบครัวพ่อ ค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบ ๆ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและเดินทางสู่สนามบิน
สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
     11.00 น.   เดินทางสู่สนามบิน แฟรงค์เฟิร์ต พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
     14.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923


เสาร์ 18 เม.ย. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
   06.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง :
☎️ Tel : 02-1494603 ถึง 5
📱 Tel : 095-2212396 (ตุ๊กตา), 091-1619449 (นิ่ม)
📲 LineID : @perfect_plan